Frank Janssen

Commissielid Maatschappij

Frank is geboren en getogen in Echt en vader van vier kinderen. In het dagelijkse leven is hij docent bij het Arcus College, afdeling Orde en Veiligheid. Voor GroenLinks Echt-Susteren is Frank lid van de commissie Maatschappij (sociale zaken). Tevens is hij bestuurslid en provinciaal fractievolger van GroenLinks Limburg.

Wat betekent GroenLinks voor Frank Janssen:

  • de wereld is niet alleen van ons maar ook van de generaties na ons, we moeten er bedachtzaam mee omgaan.
  • iedereen heeft recht op een menswaardig en veilig bestaan en moet zich kunnen ontplooien naar eigen kunnen en mogelijkheden.