Armoede

Armoede in onze gemeente structureel aanpakken. Veel meer aandacht voor vroegsignalering en preventie. Samenwerken met instanties. Niet alleen pleisters plakken maar vooral armoede voorkomen.

“Armoede de gemeente uit” wordt de komende periode voor GroenLinks een ideaal dat we de hoogste prioriteit geven. Dit onderwerp is zó belangrijk maar tegelijk zo precair dat we dit niet vanuit een coalitie of oppositie willen verwezenlijken maar raadsbreed. Een Raadswerkgroep Armoede is wat wij willen. Die kan dit probleem integraal bespreken waarna de raad zélf met raadsvoorstellen komt die het college uitvoert. Het verstrekken van een Gelukspas of vouchers hebben we al eerder voorgesteld en we blijven ons hiervoor inzetten.