Duurzaam en verantwoord ondernemen

GroenLinks geeft prioriteit aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam produceren.

Initiatieven van creatieve bedrijven en starters moeten in Echt-Susteren een plek kunnen krijgen tegen lage huurtarieven. Nieuwe bedrijvigheid vind plaats binnen bestaande bedrijventerreinen in Echt-Susteren - mits duurzaam gebouwd en geƫxploiteerd-, en in leegstaande bedrijfsruimten die duurzaam worden herbestemd of hergebruikt. Ondernemersinitiatieven in hergebruik van materialen en ecologische producten dienen te worden gefaciliteerd.