Groen

Groen is gezondheid. Groen staat voor een schone lucht, gezonde bodem en lekker water. Maar ook buiten spelen en sporten. En groen staat voor duurzaamheid, voor schone energie en emissievrij vervoer.

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor mooie groene parken met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.

Programma 2018-2022

In ons uitvoerige verkiezingsprogramma leggen we uit hoe wij 'een groene gemeente' vormgeven.

Programma