Aandacht voor popmuziek in Echt-Susteren

Afgelopen dinsdag organiseerde Cedric Loy, steunfractielid en plv. commissielid Maatschappij, een bijeenkomst voor muzikanten en andere personen die een rol spelen op het gebied van popmuziek. 

Na zijn bezoek aan de conferentie DVERS in Sittard is hij geïnspireerd geraakt om kunst en cultuur (en dan met name muziek) in de gemeente Echt-Susteren te stimuleren. DVERS is een samenwerking tussen Stichting Popmuziek Limburg, Kulturraum Niederrhein en PXL-Music. Samen met Paul Moerel (Stichting Popmuziek Limburg) had hij het idee om met de popmuziek-scene van onze gemeente om tafel te gaan zitten. Met onder andere als doel een beeld te vormen van wat de muziekwereld van Echt-Susteren mist op het gebied van ondersteuning, stimulatie en voorzieningen.
Zodoende heeft Cedric een bijeenkomst namens GroenLinks Echt-Susteren georganiseerd. GroenLinks Echt-Susteren vindt het namelijk belangrijk dat er in onze gemeente voldoende aandacht en ruimte is voor kunst en cultuur.
Het gesprek was een succes en een datum voor een volgende bijeenkomst is reeds geprikt. Er zijn zelfs al enkele doelstellingen geformuleerd door de aanwezigen.
Aangezien één van deze doelstellingen het bij elkaar brengen van mensen uit de popmuziek-scene van Echt-Susteren is, nodigen we iedereen die interesse heeft en/of te maken heeft met popmuziek in onze gemeente uit, om de volgende bijeenkomst bij te wonen. Deze bijeenkomst is op 20 februari a.s. van 19:30 tot 21:30 in het buurthuis St Joris in Echt.