Nieuws

Vragen art. 33 Analyse stofmonsters bij Grensmaasproject Illikhoven en Visserweert

De inwoners van Illikhoven en Visserweert uiten hun zorgen over mogelijke schadelijke stoffen in het stof dat in de lucht zweeft bij het Grensmaasproject. Uit krantenartikelen van 14 en 16 augustus (De Limburger, editie Sittard-Geleen) vernemen we dat de provincie geen metingen in het veld wil uitvoeren: ter plekke stofmonsters nemen en deze analyseren, is niet nodig volgens de provincie. De provincie baseert zich daarbij op adviezen van de GGD, theoretische modellen en eigen bodemmonsters. Wij kunnen geen begrip opbrengen voor deze starre houding van de provincie. Als je zorgen kunt wegnemen (of bevestigen) met fysieke metingen, moet je dat niet nalaten, volgens GroenLinks. We vragen ons af of het college van Echt-Susteren iets voor haar burgers kan en wil betekenen en stellen enkele vragen.

Lees verder

Voorbeeld zienswijze MEGASTAL Maria Hoop

Dit voorbeeld kunt u gebruiken om een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij bij Maria Hoop. Download de bijlage en vul uw gegevens in op de laatste pagina. Gebruik het Word-document indien u zelf iets wilt aanpassen. Let op: indienen kan tot 28 juli!

Vragen art. 33 Inzameling huishoudelijk afval

GroenLinks bereidt zich graag voor op de komende maanden of jaren waarin de wijziging van het inzamelingsysteem van huishoudelijk afval op de agenda van de raad kan komen te staan. U weet dat het stijgende aantal kilo’s restafval ons een doorn in het oog is. Niet alleen omdat de huishoudens hierdoor steeds meer aan afvalstoffenheffing moeten betalen maar ook omdat het verbranden van grondstoffen verre van duurzaam is. Vandaar dat we enkele vragen stellen.

Lees verder

Vragen art. 33 Bevorderen persoonlijker contact wijkagenten

Een recente casus uit Nieuwstadt toont aan dat de afstand tussen politie en burger té groot is geworden en daarmee verre van wenselijk. We begrijpen dat de politie moet roeien met de riemen die ze hebben. Echter, binnen de bestaande budgetten en capaciteiten is er wellicht toch nog ruimte om het contact tussen de politie en burgers laagdrempeliger en persoonlijker te laten verlopen. Een bezoek van een wijkagent kan al heel veel betekenen voor een inwoner van onze gemeente. Namen en gezichten van wijkagenten mogen een grotere bekendheid krijgen om een persoonlijker contact te bevorderen. Vandaar dat we enkele vragen stellen.

Lees verder

Vragen art. 33 Leefbaarheidskaart centrum Nieuwstadt

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari 2017 zegde de portefeuillehouder toe, bij de behandeling van de Gebiedsvisie Nieuwstadt, om een leefbaarheidskansenkaart te ontwikkelen voor het centrum van Nieuwstadt. “Ik laat deskundigen ernaar kijken”, voegde de portefeuillehouder er aan toe. Dat schept verwachtingen en vandaar dat GroenLinks veel waarde hecht aan deze toezegging.

Lees verder

Thijs Wetemans geïnstalleerd als opvolger van Jos Janssen

Afgelopen donderdag werd Thijs Wetemans geïnstalleerd als raadslid. Daarmee volgt hij Jos Janssen op die, door een verhuizing naar Sittard-Geleen, moest stoppen. Thijs zal deze resterende raadsperiode ons raadslid zijn en aangezien we één zetel hebben, is hij tevens fractievoorzitter. Wij hebben er vertrouwen in dat we een goede opvolger voor Jos hebben gevonden en wensen Thijs veel succes en plezier toe!

Pagina's