Nieuws

Raadsvergadering 21 februari 2019

De inbreng van GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 21 februari beperkte zich tot de nieuwe afvalinzamelingsmethodiek die vanaf 1 januari 2020 ingaat. Net als de lokale energietransitie is het fors verminderen van het aantal kilo's restafval een speerpunt van ons in deze raadsperiode.

Lees verder

Vragen art. 33 Wettelijke taken tav energieverbruik bedrijven

Als er vanuit de landelijke overheid geld beschikbaar komt dat specifiek bedoeld is voor lokaal meer advies, meer controles en - indien nodig - meer te laten handhaven op het gebied van energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie bij bedrijven, dan moet ons inziens dat geld daar ook aan worden uitgegeven. Een vrij technisch verhaal maar toch stellen we hier vragen over aan het college.

Lees verder

Groene actie van gemeente Echt-Susteren op verzoek van GL!

Tot en met 10 februari 2019 kunt u als inwoner van Echt-Susteren goedkoop fruitbomen en -struiken kopen via een actie van de gemeente i.s.m. IKL. Onze fractievoorzitter Thijs Wetemans vroeg naar zo'n actie tijdens de Algemene Beschouwingen van 7 november 2018 en nu al komt onze wens uit!

Lees verder

Van Afval naar Grondstof: minder restafval

Eindelijk gaan we echt werk maken van het terugdringen van het aantal kilo's restafval. De afgelopen jaren waren gericht op bewustwording maar dit leidde niet tot de gewenste gedragsverandering. Een andere manier van afvalinzameling is nu noodzakelijk.

Lees verder

Energievisie en Uitvoeringsprogramma 2018-2022

De gemeente Echt-Susteren streeft een aantal doelstellingen en taakstellingen van het Rijk na t.a.v. de energietransitie. Het college stelde een Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022 op om de route en prioritering duidelijk te maken voor de raad en de inwoners.

Lees verder

Pagina's