Nieuws

Vragen art. 33 Bedrijven waterklaar

Op het afkoppelen van regenpijpen op het riool geeft u subsidie en u besteedt er regelmatig aandacht aan via uw communicatiekanalen en ’t Waekblaad. Dat kunnen wij erg waarderen. Regenwater moet zoveel als mogelijk in de grond kunnen infiltreren of kan nog eerst voor andere doeleinden worden gebruikt. De subsidie, en daarmee ook de promotie, is gericht op woningeigenaren. Wij vragen ons echter af of bedrijven ook ‘waterklaar’ zijn of gestimuleerd (kunnen) worden.

Lees verder

Vragen art. 33 Brandveiligheid en blusvoorziening megastal Straathof

Op 13 september 2017 is door een toezichthouder van onze gemeente een controle ‘brandveilig gebruik’ van de varkensstal aan de Kerkstraat 10 te Koningsbosch uitgevoerd. De bevindingen zijn ons inziens zeer zorgelijk te noemen. Wij manen het college aan om op 22 december 2017 wederom een controle uit te laten voeren en stellen een aantal vragen.

Lees verder

Vragen art. 33 Plastic op akkers

Op dit moment loopt een aanvraag voor het plaatsen van regenkappen op een perceel van ca. 2 hectare (20.160 m2) in het buitengebied van Koningsbosch. Zulke regenkappen zijn een soort plastic tunnels met een hoogte van ongeveer 3 meter ter bescherming en teeltbevordering van bijvoorbeeld frambozen of aardbeien.

Lees verder

Algemene Beschouwingen van GroenLinks 2017

Op 8 november keek elke partij terug en vooruit met betrekking tot de stand van zaken in onze gemeente tijdens de Algemene Beschouwingen. Hieronder het complete verhaal van GroenLinks waarop het college op 9 november reageerde.

Lees verder

Pagina's