Nieuws

Raadsvergadering 6 november 2019

De inbreng van GL tijdens de raadsvergadering van 6 november 2019 beperkte zich tot twee agendapunten: Financiële tegemoetkoming voor huishoudens met medisch afval en de Begroting 2020.

Lees verder

Raadsvergadering 26 september 2019

De inbreng van GL tijdens de raadsvergadering van 26 september 2019 beperkte zich tot drie agendapunten: Beleidskader zonne- en windparken, Kaderstellende raadsnota Burgerparticipatie en Bestemmingsplan landgoed De Commel.

Lees verder

GroenLinks doet mee aan World Cleanup Day 2019

Twee actieve leden van GroenLinks verzamelden een aantal enthousiaste vrijwilligers om in onze gemeente zwerfafval op te ruimen. Sinds maart 2014 doet GL mee aan jaarlijks terugkerende opruimdagen.

Dit jaar: World Cleanup Day!

Lees verder

Progressieve raadsfracties zien sociale kansen in energietransitie

De energietransitie is vaak een technologisch en ruimtelijk verhaal terwijl de sociale component minstens net zo belangrijk is. In aanloop naar een concept en definitieve versie van de RES Noord- en Midden-Limburg (RES = Regionale Energiestrategie) formuleerden de progressieve fracties in deze regio een aantal uitgangspunten om de maatschappelijke aspecten te benadrukken in de RES.

Lees verder

Pagina's