Nieuws

Over de Middelsgraaf en de Doort

Natuurgebied de Doort haalde de afgelopen weken regelmatig het nieuws. In dit bericht leest u onze kijk op dit onderwerp, dus zoals GroenLinks Echt-Susteren het ziet.

Lees verder

Algemene Beschouwingen van GroenLinks 2018

Zoals elk jaar wordt in de novembervergadering de Programmabegroting besproken, ook wel Algemene Beschouwingen genoemd omdat politieke partijen terug- en vooruitkijken. Hier leest u de inbreng van onze fractievoorzitter Thijs Wetemans. Tevens zijn de reacties van de portefeuillehouders toegevoegd, die een dag later werden gegeven.

Lees verder

Motie berging Short Stirling W7630 unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2018 bracht GroenLinks een 'motie vreemd aan de orde van de dag' in voor de Short Stirling W7630 die 76 jaar geleden neerstortte bij abdij Lilbosch te Pey. De strekking is dat de raad het college verzoekt om alle noodzakelijke stappen te ondernemen in het faciliteren van deze bergingsoperatie én roept alle betrokkenen op volledige medewerking te verlenen aan deze berging. De motie werd vooraf ondersteund door alle andere partijen waarvoor dank!

Lees verder

Raadsvergadering 27 september 2018

Deze raadsvergadering was de eerste reguliere vergadering sinds 5 juli. Na een extra raadsvergadering op 21 augustus (de kermis en de pinpas) en een besloten raadsvergadering op 25 september (klooster Koningsbosch) stonden nu 'alledaagse' onderwerpen op de agenda. Hier leest u een globaal verslag.

Lees verder

Antwoord op vragen art. 33 Subsidieregister

Op 1 juli 2015 werd een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan het college om een openbaar en online toegankelijk subsidieregister te realiseren. Ons geduld wordt danig op de proef gesteld en begint nu op te raken. We stelden daarom schriftelijke vragen aan het college en recent kregen we antwoord.

Lees verder

Pagina's