Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

ouderen zorgen samen mantelzorg eenzaam.jpeg

Aandacht

Alles wat je aandacht geeft, groeit. GroenLinks beseft terdege dat onze samenleving steeds zwaarder rust op mantelzorgers en vrijwilligers terwijl die steeds...

Lees meer
money-euro-coins-currency.jpeg

Armoede

Armoede in onze gemeente structureel aanpakken. Veel meer aandacht voor vroegsignalering en preventie. Samenwerken met instanties. Niet alleen pleisters plakken...

Lees meer
duurzaamheid.jpg

Duurzaamheid

Naast landelijke doelen omtrent huishoudelijk afval heeft de gemeente ook op het gebied van energieverbruik een doel te behalen. Dat verbruik moet in 2020 1,5%...

Lees meer
groen bomen boom trees.jpeg

Groen

Groen is gezondheid. Groen staat voor een schone lucht, gezonde bodem en lekker water. Maar ook buiten spelen en sporten. En groen staat voor duurzaamheid, voor...

Lees meer
restafval zak.jpg

Huishoudelijk afval

Afval scheiden is grondstoffen besparen én geld besparen. Gemiddeld gezien scheiden de inwoners van Echt-Susteren onvoldoende hun huishoudelijk afval waardoor...

Lees meer
megastal varkens pig pigs.jpeg

Intensieve veehouderij

Vlees produceren op industriële wijze waarbij het welzijn van het dier ondergeschikt is, keuren wij af. Een kip moet kunnen scharrelen, een koe moet kunnen...

Lees meer
zorg sociaal care.jpeg

Sociaal

Kansen voor iedereen. Een goed sociaal vangnet. Aandacht voor de oplossing boven de regeltjes. Maar ook een beroep op de zelfredzaamheid.

Lees meer
army-blade-compact-cut-zakmes.jpeg

Vertrouwen

De mens is veelzijdig en creatief. Altijd op zoek naar ontplooiing, naar mooier en beter. Liefst zonder afgeremd te worden door regels en structuren. Er is...

Lees meer
bike fiets fietssnelweg.jpeg

Voetgangers & fietsers

De veiligheid van onze kwetsbaarste verkeersdeelnemers moet gewaarborgd zijn. Dus ruim baan voor onze voetgangers en fietsers.

Lees meer