Antwoord op vragen art. 33 Stimuleren duurzame mobiliteit onder ambtenaren

Het college presenteerde onlangs elektrische auto’s en E-bikes voor ambtenaren om naar afspraken te gaan dus onder werktijd. Wij vragen ons af welke stimuleringsmogelijkheden het college inzet om vooral het woon-werkverkeer van ambtenaren te ‘vergroenen’. De fractie stelde hierover vragen en recent ontvingen we een reactie.

 

Vraag 1: Graag ontvang ik een overzicht van alle middelen die de rijksoverheid op dit moment aanbiedt om het gebruik van openbaar vervoer, emissieloze auto’s en fietsen (al dan niet elektrisch) onder (gemeente)ambtenaren te stimuleren.

Antwoord: Het college heeft begrip voor uw vraag. Dit is echter veel uitzoekwerk, waarvan het vooralsnog niet geheel duidelijk is of dit het doel dient.

 

Vraag 2: Welke middelen mag u zelf aanbieden, dus buiten de rijksoverheid om?

Antwoord: Duurzaamheid is een van de vijf kernwaarden van onze Cittaslow-gemeente. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de gemeente haar eigen elektriciteit opwekt met de zonnepanelen op het gemeentehuis en dat inmiddels alle verlichting in het gemeentehuis vervangen is door led-verlichting. Ook op het gebied van vervoer draagt de gemeente haar steentje bij. Sinds enkele maanden beschikt de gemeente over een aantal elektrische auto’s en elektrische fietsen voor gebruik tijdens werktijd. Daarnaast is er eind oktober in de organisatie een start gemaakt met de zogeheten fietsactie, juist voor het woon-werkverkeer. Het doel van deze actie is om in een jaar tijd minimaal 5000 kg CO2 te besparen. Dit doel kan worden gehaald door vaker met de fiets naar het werk te komen in plaats van met de auto. Zie verder het antwoord op vraag 6.

 

Vraag 3: Welke van bovengenoemde middelen (vraag 1 en 2) biedt u actief aan aan uw ambtenaren, al dan niet in MER-verband? Graag een motivering waarom bepaalde regelingen NIET actief worden aangeboden indien dit het geval is.

Antwoord: Deze zijn allemaal genoemd in het antwoord op vraag 2.

 

Vraag 4: Indien uw motivering in de sfeer van ‘kosten’ ligt, zie ik graag een (geschatte) financiële onderbouwing van de kosten voor de gemeente EchtSusteren, per stimuleringsmiddel waarop deze reden van toepassing is.

Antwoord: Dit is niet het geval.

 

Vraag 5: Indien uw motivering in de sfeer ligt van ‘beperkingen in de arbeidsovereenkomst / arbeidsomstandigheden’, lees ik graag of en hoe u uw invloed gaat aanwenden om bepaalde regelingen aan te kunnen bieden aan uw ambtenaren, uiteraard ook voor de ambtenaren die in MER-verband op een andere locatie werken.

Antwoord: Dit is niet het geval.

 

Vraag 6: Afzonderlijk vraag ik uw aandacht voor de mogelijkheid om werknemers een fiets te laten leasen. Deze regeling wordt per 1-1-2020 van kracht voor de private sector. Is deze regeling ook beschikbaar voor de publieke sector? Zo ja, wil het college haar invloed dan aanwenden om deze regeling aan te kunnen bieden aan de ambtenaren, uiteraard ook voor de ambtenaren die in MER-verband op een andere locatie werken?

Antwoord: Graag zouden we dit als gemeente willen doen. Echter, voor onze gemeente is dit (fiscaal) onmogelijk. De werkkostenregeling biedt geen ruimte om dit zonder grote fiscale consequenties te doen. Het zou hierbij gaan om een eindheffing van maar liefst 80%. Dat neemt niet weg dat we de mogelijkheden die we wél hebben, uiteraard aanwenden. Zo hebben we in de organisatie een fietsactie opgezet (zie eveneens het antwoord op vraag 2). Ruim 50 enthousiaste medewerkers van de gemeente Echt-Susteren en MER doen mee aan deze vrijwillige en informele fietsactie. Deze is gestart op de (beoogde) nationale dag van de duurzaamheid op 24 oktober 2019 en duurt 1 jaar. De uitdaging is om in één jaartijd minimaal 5000 kg CO2 te besparen op het woon-werkverkeer. Dit betekent 25.000 km. fietsen. In minder dan twee maanden tijd staat de teller al op 3435 km, dus een CO2- besparing van 685 kg!