Antwoorden op schriftelijke vragen Afsluitingen gas en stroom

Naar aanleiding van de heftige gebeurtenis in de gemeente Stein (drie kinderen bijna overleden door koolmonoxidevergiftiging na afsluiting van gas en stroom) vroeg GroenLinks opheldering omtrent de risico's die daardoor ook in onze gemeente kunnen optreden. Deze vragen stelden we al op 23 december 2016 en recent kregen we pas antwoord.

Vraag 1: Wordt de gemeente altijd door de netbeheerder enlof energieleverancier op de hoogte gebracht indien er een bewoonde woning wordt afgesloten van gas en stroom? Met andere woorden: is het in onze gemeente uitgesloten dat een afgesloten bewoonde woning (met of zonder inwoners jonger dan 18) niet gemeld wordt aan het college?

Antwoord: Als gemeente kunnen we niet garanderen dat we altijd op de hoogte worden gebracht, omdat energieleveranciers geen verplichting hebben dit te melden. Wel hebben de energieleveranciers in Nederland landelijk afspraken gemaakt met de NVVK - Vereniging voor Schuldhulpverlening & Sociaal Bankieren over de manier waarop schulden gemeld worden en escalatie van problemen kan worden voorkomen. In Echt-Susteren verloopt dit via de gemeentelijke schuldhulpverlener Plangroep. Deze organisatie heeft een aantal dagen per week zitting in het gemeentehuis en werkt nauw samen met het team Participatie van de gemeente. Er is sprake van een integrale aanpak waarbij gemeente, Plangroep en Algemeen maatschappelijk werk afspraken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Tijdens de laatste commissie Maatschappij is in een presentatie toegelicht hoe dit in de praktijk gestalte krijgt.

 

Vraag 2: Hoeveel bewoonde woningen in onze gemeente zijn in 2016 afgesloten van gas en stroom?

Antwoord: Gelet op de beantwoording onder 1 kunnen we dit niet met 100% zekerheid zeggen. Wel kunnen we over het jaar 2015 (de cijfers van 2016 zijn nog niet beschikbaar) aangeven hoeveel huishoudens door energieleveranciers bij Plangroep zijn aangemeld. Het gaat hierbij om 129 nieuwe aanmeldingen (in 2014 en 2013 waren dit er respectievelijk 72 en 44). Voor de duidelijkheid, dit zijn (preventieve) aanmeldingen, waarbij de energieleverancier constateert dat de betalingsachterstand problematisch oploopt. Het gaat hierbij dus niet om afsluitingen.

 

Vraag 3: Is bekend in hoeveel gevallen er één of meerdere kinderen (jonger dan 18 jaar) in zo'n bewoonde woning woonden? Ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente om dit te controleren of bij de netbeheerder of bij de energieleverancier?

Antwoord: Nee, dit is niet bekend. Zie ook antwoord 1.

 

Vraag 4: Welke hulp biedt de gemeente aan de bewoner(s) vóór en na een afsluiting van gas en stroom?

Antwoord: Slechts in een klein aantal van de preventieve aanmeldingen komt het daadwerkelijk tot een aanvraag schuldhulpverlening. De overgrote meerderheid weet tijdig tot een oplossing te komen. Bij een crisis zoals huisuitzetting of afsluiting van gas en/of elektriciteit, biedt Plangroep de cliënt binnen 24 uur crisisinterventie aan. Plangroep gaat dan meteen aan de slag om de acute crisis op te lossen. Met het wettelijke moratorium (de mogelijkheid om een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen bij dreigende situaties) kan Plangroep een huisuitzetting of afsluiting van water, gas en elektriciteit voorkomen.