Antwoorden op schriftelijke vragen Kosten vervangen rubberkorrels kunstgras

De afgelopen maanden is de veiligheid van rubberkorrels op kunstgrasvelden door diverse instanties onderzocht. De algemene voorzichtige conclusie is dat kankerverwekkende stoffen in dermate lage concentraties aanwezig zijn, dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar klein zijn. GroenLinks vroeg naar de kosten om de rubberkorrels te vervangen zonder overigens paniek te willen zaaien of de bestaande onderzoeken in twijfel te trekken. We kregen echter slechts één antwoord dat ook nog eens zeer teleurstellend was. Direct bij de eerste vraag maakt het college een statement waardoor geen enkele vraag wordt beantwoord. Raadsleden moeten hun werk kunnen doen en hebben derhalve recht op informatie.

Vraag 1: Is het technisch mogelijk om de rubberkorrels te verwijderen en een risicovrij alternatief (bijvoorbeeld kurk of kokos) aan te brengen?

Antwoord: Zoals wij ook in de beantwoording op eerdere vragen hebben aangegeven, conformeren wij ons aan de conclusies van het RIVM. Kort gezegd is er geen aanleiding tot aanvullende maatregelen. Dit is inmiddels ook met Sportclub Susteren gedeeld en de conclusies worden door het bestuur onderschreven. Wij zien dan ook geen noodzaak om gemeenschapsgelden te investeren terwijl hiertoe geen wettelijke - dan wel gezondheidstechnische noodzaak bestaat.

 

Vraag 2: Wat zijn - bij benadering- de kosten om de rubberkorrels op het kunstgrasveld van Suëstra te verwijderen en om een alternatief uit te strooien? Als de kosten bekend zijn, kan de gemeenteraad besluiten om hiervoor budget vrij te maken. In de kosten moeten in ieder geval zitten: verwijderen én afvoeren van rubberkorrels, aanbrengen van een alternatief en een herkeuring van het veld, indien van toepassing.

Antwoord: Zie antwoord 1.

 

Vraag 3: Indien de kosten bij vraag 2 onbekend zijn, is het college dan bereid om enkele offertes aan te vragen? Mocht het college dit niet wenselijk achten, wat zijn daarvan dan de redenen?

Antwoord: Zie antwoord 1.

 

Vraag 4: Diverse officiële onderzoeken komen met een min of meer geruststellende uitkomst. Toch kan het college het voorzorgsbeginsel toepassen, zie toelichting. Hoe denkt het college over het toepassen van het voorzorgsbeginsel in het kader van de minimale, maar aanwezige gezondheidsrisico's van rubbergranulaat op een sportveld?

Antwoord: Zie antwoord 1.