Om aan het doel van een energieneutrale gemeente in 2040 te werken, ontkomen we niet aan grondgebonden ontwikkelingen als zonneweiden en windmolens in Echt-Susteren. In dit beleidskader worden de voorwaarden beschreven.

De gemeente wil regie voeren op waar deze ontwikkelingen plaatsvinden, dit beleidskader benoemt hiervoor de uitgangspunten. De uitgangspunten beschrijven de voorwaarden waaronder initiatiefnemers van duurzame energieopwekking binnen de gemeente aan de slag kunnen. Door middel van dit kader kan een afgewogen keuze worden gemaakt voor een concreet initiatief.

Met unanieme stemmen vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 26-9-2019.