Benoeming raadsleden in functie 2018-2022: Thijs Wetemans in Rekenkamercommissie

Elke raadsperiode worden raadsleden benoemd om zitting te nemen in de commissies Rekenkamercommissie, Accountantscommissie, Werkgeverscommissie griffie en de Regiegroep Grip op Samenwerking. Tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 zijn deze 'raadsleden in functie' benoemd.

Rekenkamercommissie:

 • Dhr. J. Penders
 • Dhr. T. Wetemans
 • Dhr. B. Bisschops

Accountantscommissie:

 • Dhr. J. Meulenberg
 • Dhr. R. Peters
 • Dhr. P. Wagemans

Werkgeverscommissie griffie:

 • Dhr. J. Cremers
 • Mevr. R. Hees
 • (Mevr. M. van Helvert, qq als plv. voorzitter van de gemeenteraad, besluit raad 25-4-2018)

Regiegroep Grip op Samenwerking

 • Dhr. P. Wagemans
 • Mevr. M. Verkoulen

 

De oplettende lezer ziet dat er geen raadsleden van Lijst Samenwerking werden benoemd. Dit behoeft enige uitleg.

Tijdens het presidium van 30 april werd besloten dat elke partij namen zou doorgeven. Lijst Samenwerking leverde echter geen kandidaten aan aangezien deze partij een koppeling maakt met de raadscommissies Omgeving, Maatschappij en Algemene Zaken. In deze raadscommissies wil Lijst Samenwerking een evenredige vertegenwoordiging, dus rekeninghoudend met de verkiezingsuitslag. Echter, in de raadscommissies Omgeving, Maatschappij en Algemene Zaken worden geen besluiten genomen en derhalve is deze evenredigheid niet relevant. Daarnaast is de inkrimping van het aantal commissieleden vastgelegd in het coalitieakkoord. Vandaar dat de coalitiepartijen vasthielden aan het aantal commissieleden waarna Lijst Samenwerking het besluit nam om geen namen door te geven voor de raadsleden in functie.