Een jaar geleden toonden we de cijfers over 2018 tot en met 2021. Nu zijn daar de getallen over 2022 aan toegevoegd. Ondanks de inzet van diverse interventiemiddelen en projecten (zie RIB) lukt het niet om het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg te laten dalen. Maar niet alleen het aantal jongeren blijft stijgen, ook de gemiddelde uitgave per jeugdige blijft stijgen.

aantal jeugdigen en gemiddeld bedrag

De totale uitgave aan jeugdzorg blijft oplopen en de Rijksmiddelen zijn elk jaar ontoereikend, zo blijkt uit de bijlagen bij de RIB. In de RIB zelf staan wederom diverse acties opgesomd om de aantallen jongeren én de uitgaven te beteugelen.

rijksmiddelen zijn steeds minder toereikend