Screenshot Ibabs: burgemeester Hessels richt zich tot de kijkers

Corona en raadsvergaderingen

De corona-crisis leidde tot een aangepaste raadsvergadering op 2 april waarvoor eerst nog een raadsvergadering nodig was op 31 maart. We leggen het uit.

 

Op dit moment is een spoedwet in behandeling om tijdelijk digitale besluitvorming mogelijk te maken. Totdat die wet door de Tweede én Eerste Kamer is aangenomen is het wettelijk verplicht om fysiek bijeen te komen voor besluitvorming door de raad.
In week 14 stond een raadsvergadering gepland, namelijk op donderdag 2 april. Die ging ook door maar anders dan u gewend bent om het risico op besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Vandaar dat er slechts twee raadsleden aanwezig waren die toch mochten besluiten over de raadsvoorstellen.

Hiervoor was eerst nog een andere raadsvergadering nodig. Op dinsdag 31 maart om 17u vond een (ingelaste) raadsvergadering plaats waar echter geen raadsleden verschenen en ook publiek niet aanwezig mocht zijn gezien het besmettingsgevaar. Deze bijzondere raadsvergadering kunt u hier terugkijken.
Het zgn. quorum werd niet gehaald; het vergaderquorum is het minimaal vereiste aantal aanwezige raadsleden om besluiten te mogen nemen. Hierdoor kondigde de raadsvoorzitter (burgemeester Hessels) een nieuwe raadsvergadering aan waarvoor dan volgens de Gemeentewet geen quorum nodig is: de (reeds geplande) raadsvergadering van donderdag 2 april. Hier verschenen zo weinig mogelijk raadsleden: dhr. Cremers namens de coalitie en dhr. Hendricks namens de oppositie. Zij handelden naar eer en geweten de agendapunten af. Deze raadsvergadering kunt u hier terugkijken. Naast hamerstukken en de voortgangsinformatie was er slechts één bespreekstuk, namelijk agendapunt 9: Vaststellen uitgangspuntennotitie Regionale Energie Strategie (RES) Noord en Midden Limburg. Beide raadsleden stemden - namens de gehele raad - vóór dit raadsvoorstel.

Daarna sloot de raadsvoorzitter deze raadsvergadering af met een aangepast slotgebed. Namens het college en de raad wenste de burgemeester iedereen sterkte toe tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Sommigen zijn ziek terwijl andere inwoners ook al een dierbare hebben verloren aan deze vreselijke ziekte.

Beste mensen, zoals u ziet probeert de raadsvoorzitter, de griffier én de raad in deze moeilijke tijden de lokale besluitvorming doorgang te laten vinden. Niet ideaal, dat beseffen we, maar we hopen dat dit eenmalig is. De spoedwet, die tijdelijk digitale besluitvorming mogelijk maakt, wordt vermoedelijk in week 15 door de Eerste Kamer aangenomen. De ministerraad was al akkoord, de Raad van State heeft positief geadviseerd en zelfs de Tweede Kamer heeft al met algemene stemmen ingestemd. Voor achtergrondinformatie over digitale besluitvorming verwijzen we naar deze pagina van de Vereniging van Nederlandse Raadsleden.

Stay safe, blijf gezond!