Energievisie en Uitvoeringsprogramma 2018-2022

De gemeente Echt-Susteren streeft een aantal doelstellingen en taakstellingen van het Rijk na t.a.v. de energietransitie. Het college stelde een Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022 op om de route en prioritering duidelijk te maken voor de raad en de inwoners.

 

Dit document is in samenwerking met de energiecoöperatie en de raadswerkgroep Duurzaamheid opgesteld. Voor GroenLinks Echt-Susteren is de energietransitie een belangrijk thema en we zijn dan ook blij met deze voortvarende start van dit nieuwe college.

Energievisie en Uitvoeringsprogramma 2018-2022.