Flankerend beleid tbv de afvaltransitie krijgt vorm

Maatregelen die de aanstaande afvaltransitie ondersteunen vatten we samen als 'flankerend beleid'. Het college heeft recent een aantal pilots, acties en plannen beschreven in een raadsinformatiebrief.

 

  • Luiers en incontinentiemateriaal: het college zal nog met een voorstel naar de raad komen, zo beloofde portefeuillehouder Meuwissen tijdens de raadsvergadering van 9-11 juli. We houden u op de hoogte;
  • Medisch afval: er komt een tegemoetkoming in de kosten 'in de richting' zoals vóór 2013. Ook dit werd toegezegd door portefeuillehouder Meuwissen tijdens de raadsvergadering van 9-11 juli. We houden u ook hierover op de hoogte;
  • Educatie: in het nieuwe schooljaar 2019-2020 worden de basisscholen geïnformeerd over het gemeentelijk afvalbeleid en het nieuwe inzamelsysteem in de vorm van een wedstrijd. Verder wordt aandacht gegeven aan zwerfafval op de school-thuis route tussen Nieuwstadt en Susteren;
  • Hergebruik tweedehands spullen: om de circulaire economie achter de voordeur te stimuleren en de hoeveelheid restafval terug te dringen wordt een pilot uitgevoerd met een vereniging uit de kern St. Joost. Het hergebruik van afgedankte spullen wordt gestimuleerd;
  • Inzameling textiel: om de hoeveelheid textiel uit het restafval te halen wordt een pilot uitgevoerd met een vereniging uit de kern Dieteren, waarbij de vereniging textiel gaat inzamelen;
  • Herbestemming vrijkomende ondergrondse containers: door de huis-aan-huisinzameling van PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons met PMD-zakken) komen de ondergrondse containers voor de inzameling van blik en drankkartons vrij. Er is een onderzoek gestart naar een herbestemming van deze containers, waarbij wordt gedacht aan extra glascontainers, inzameling van luiers en incontinentiemateriaal of restafval;
  • Afvalscheiding bij hoogbouw: er loopt een pilot bij een appartementencomplex in de kern Koningsbosch om het scheiden van het GFT-afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen.
  • Afvalcoaches: in een eerder stadium werd al bekend dat de gemeente afvalcoaches inzet om bij u thuis mee te kijken naar verbetering van uw scheidingsgedrag: wat kan beter, welke alternatieven zijn er voor bepaalde verpakkingen of producten, et cetera.
  • Kwijtscheldingsregeling: de kwijtscheldingsregeling voor minima blijft, echter alleen voor het vaste tarief dus €101 voor een eenpersoonshuishouden of €155 voor een meerpersoonshuishouden. Het is niet mogelijk om een kwijtschelding toe te passen op het aantal ledigingen. Door goed te scheiden kunt u deze kosten zoveel als mogelijk beperken.

Raadsinformatiebrief.