Inbreng GroenLinks extra raadsvergadering klooster Koningsbosch

Hier leest u de inbreng van GroenLinks tijdens de extra raadsvergadering over het klooster in Koningsbosch. De uitkomst van een Bibop-onderzoek bracht aan het licht dat er 'ernstig gevaar' bestaat dat het project gefinancierd wordt met uit strafbare feiten verkregen middelen en dat er 'ernstig gevaar' bestaat dat de vergunning gebruikt zal worden om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten. Naar aanleiding van het advies van het Landelijk Bureau Bibob heeft het college aan Gelasius Vastgoedmaatschappij BV kenbaar gemaakt voornemens te zijn de betreffende omgevingsvergunningen te weigeren. De ontstane situatie was voor het Presidium aanleiding een extra raadsvergadering in te lassen.

Voor de inwoners van Koningsbosch en omstreken is de huidige impasse heel vervelend, een trieste situatie.

45 woningen, hotelgasten en een kleine supermarkt zijn voorlopig van de baan.

GroenLinks wil zo snel mogelijk een informatieavond voor de inwoners, na het definitieve besluit van het college omtrent de omgevingsvergunningen. Het college heeft deze toezegging al gedaan in de raadsinformatiebrief van 24 oktober jongstleden. Dus die informatieavond komt er, en wat GroenLinks betreft nog vóór de raadsvergadering van 7 februari 2018. Mijn vraag is of het college dit mogelijk acht.

Verder wil GroenLinks dat een situatie zoals bij het voormalige complex Sankt Ludwig in Vlodrop wordt voorkomen. Het klooster is een rijksmonument en moet in de huidige staat behouden blijven. Hoe gaat het college verwaarlozing van het klooster voorkomen? Welke instrumenten heeft de gemeente hiervoor?

Tot slot, we lezen in de beantwoording van art. 33 vragen van PNES en DES dat het college zich terughoudend heeft opgesteld in de communicatie over dit project, vanaf de OM-tip van 15 juli 2016. Toch is er medewerking verleend aan een reportage van L1, eind augustus, begin september 2017. Dit was in de periode dat het Landelijk Bureau Bibop zich boog over de aangeleverde documenten. GroenLinks had liever gezien dat deze reportage van L1 zonder medewerking van portefeuille Wackers was gemaakt. Graag uw mening in deze.