Motie ontmoediging oplaten heliumballonnen, wensballonnen en buitengebruik plastic confetti aangenomen!

Inzetten op bewustwording en ontmoediging is het doel van deze motie. We staan er vaak niet bij stil maar 'what goes up, must come down'. Op het Noordzeestrand worden elke 100 meter gemiddeld 12 ballonresten (vaak met linten) gevonden. Hier lees je de volledige motie.

 

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

Constaterende dat:

  • steeds meer zwerfvuil in het milieu en de plastic soep terecht komt;
  • de restanten van opgelaten heliumballonnen en wensballonnen evenals plastic confetti vaak onderdeel zijn van dit zwerfvuil en worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren met alle gevolgen van dien;
  • de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan.

Overwegende dat:

  • er alternatieven zijn voor het oplaten van heliumballonnen en wensballonnen evenals voor plastic confetti;
  • biologisch afbreekbare heliumballonnen geen alternatief zijn aangezien ook zij te lang in de natuur aanwezig blijven en daardoor schadelijk zijn voor het milieu.

Verzoekt het college:

  • bij gemeentelijke opleveringen, festiviteiten, openingen, herdenkingen, et cetera geen ballonnen meer op te laten en buiten geen plastic confetti meer te gebruiken;
  • het oplaten van heliumballonnen en wensballonnen en het buitengebruik van plastic confetti actief te ontmoedigen door een dringend beroep te doen op inwoners, scholen, ondernemers, verenigingen en andere organisaties om genoemde producten niet langer op te laten respectievelijk buiten te verspreiden;
  • dit dringende beroep gedurende de geldigheid van de Afvalstoffenverordening 2019 jaarlijks kenbaar te maken via de gebruikelijke communicatiekanalen.

De motie werd mede-ondersteund door CDA, PNES, DES en PvdA waarvoor dank!

Lijst Samenwerking stemde tegen.