Over de Middelsgraaf en de Doort

Natuurgebied de Doort haalde de afgelopen weken regelmatig het nieuws. In dit bericht leest u onze kijk op dit onderwerp, dus zoals GroenLinks Echt-Susteren het ziet.

Tijdens vrijwilligerswerk i.h.k.v.de Natuurwerkdag 2018 op 3 november jl. komt een lid van GroenLinks in gesprek met een natuurliefhebber die elke vierkante meter van de Doort uit zijn broekzak kent. Er worden zorgen geuit over de verdroging van de Doort: in veel plassen staat nog nauwelijks water waardoor de vissen het moeilijk krijgen en daarnaast neemt het risico op 'verlanding' toe.

Onze fractievoorzitter Thijs Wetemans neemt het probleem meteen mee in zijn betoog tijdens de Algemene Beschouwingen op 7 november. De Limburger pikt het nieuws op met een artikel op 23 november als resultaat, zie afbeelding. Vele nieuwsuitingen zullen volgen, o.a. op L1-radio, L1-tv, 1Limburg en Limburg24. Met name het vangen en overzetten van de vissen naar een plas elders met nog voldoende water, krijgt veel media-aandacht. Wethouder Ruijten is dan achter de schermen al maanden in overleg met o.a. Staatsbosbeheer, Waterschap Limburg en visvereniging St. Jan en vele opties worden bekeken. Maar telkens zonder resultaat totdat het verplaatsen van zoveel mogelijk vissen als oplossing voor de korte termijn overblijft. Wij willen hier een pluim uitdelen aan wethouder Ruijten die écht alles heeft geprobeerd.

Vooropgesteld: wij zijn geen hydrologen of ingenieurs op dit gebied. Maar ons inziens zijn de problemen in de Doort (en de Horsterplassen en de boomkikkerpoel) ontstaan na de herinrichting van de Middeslgraaf in september 2016. Diverse (3?) stuwen zijn toen verwijderd. Volgens natuurvrienden lag vóór elke stuw een voedingsbuis naar een plas of poel. Zo werd het opgestuwde water via de buis naar de plassen geleid. Dit systeem was plotseling niet meer intact. Op één plek heeft Waterschap Limburg ingezien dat er inderdaad fouten zijn gemaakt want voor de Doort werd een buis teruggeplaatst vlak voor een lage, natuurlijke 'stuw' bestaande uit enkele grote en wat kleinere keien. Slechts bij hevige of langdurige regenval komt er via de buis een beetje water in de Doort. In de Doort zelf zijn de meeste plassen met buizen en doorgangen met elkaar verbonden. Echter, als de eerste plas zo goed als droog staat, duurt het lang voordat de andere (visrijke) plassen water ontvangen. Meestal ontvangen ze geen water met verdroging en verlanding tot gevolg. De Horsterplassen en de boomkikkerpoel bij de observatiepost De Wielewaal hebben vanaf september 2016 helemaal geen water meer ontvangen uit de Middelsgraaf en zijn volledig afhankelijk van de grondwaterstand en regenval. Hadden ze wel nog water uit de Middelsgraaf gekregen, dan hadden ze een droog jaar als 2018 beter kunnen overbruggen.

De gemeente Echt-Susteren blijft ondertussen in overleg met de genoemde instanties om te zoeken naar een structurele oplossing, dus voor de lange termijn.