Progressieve raadsfracties zien sociale kansen in energietransitie

De energietransitie is vaak een technologisch en ruimtelijk verhaal terwijl de sociale component minstens net zo belangrijk is. In aanloop naar een concept en definitieve versie van de RES Noord- en Midden-Limburg (RES = Regionale Energiestrategie) formuleerden de progressieve fracties in deze regio een aantal uitgangspunten om de maatschappelijke aspecten te benadrukken in de RES.

 

Tijdens een bijeenkomst van afgevaardigden*) van de progressieve raadsfracties op zaterdag 14 september 2019 te Panningen is een reeks uitgangspunten voor de energietransitie opgesteld. In deze uitgangspunten wordt het accent gelegd op maatschappelijke aspecten van de energietransitie, op de invloed die de energietransitie heeft op de wijze waarop wij met elkaar samen leven: hoe we wonen, hoe we ons verplaatsen, hoe we eten, hoe we produceren en consumeren. De progressieve fracties benadrukken dat de energietransitie kansen biedt: kansen voor gemeenschapsontwikkeling, kansen voor een toekomstbestendige lokale economie, kansen voor een verbetering van de leefsituatie voor iedereen. Die positieve benadering van de energietransitie is uitgewerkt in negen uitgangspunten. De progressieve raadsfracties van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo en Venray stellen voor deze uitgangspunten op te nemen in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord- en Midden-Limburg.

Iedere regio moet op korte termijn een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Daarin stelt de regio vast welke concrete bijdragen zij levert om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Het gaat daarbij met name om de doelen wat betreft de opwekking van duurzame elektriciteit en de doelen wat betreft warmtetransitie in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen).

De gezamenlijke colleges van B&W van de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben een startnotitie gemaakt, waarin ze aangeven hoe ze het opstellen van de Regionale Energiestrategie willen aanpakken. Het is vooral een technologisch en ruimtelijk verhaal geworden. De progressieve fracties van de gemeenteraden van Noord- en Midden-Limburg zijn van mening dat sociale aspecten minstens zo belangrijk zijn bij de energietransitie.

Bijlage: lijst met 9 uitgangspunten die de progressieve raadsfractie willen hanteren voor de energietransitie.

 

*) Afgevaardigden Echt-Susteren:

  • GroenLinks: Thijs Wetemans (raadslid) en Max van de Laar (Commissie Omgeving)
  • PvdA: Stef van Ool (raadslid) en Lisa Wolters (Commissie Omgeving)