Maar het is net zo goed mogelijk dat de invoering van de Omgevingswet andermaal wordt uitgesteld. De Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober vóór invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gestemd. Maar meteen daarna werd een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering. Demissionair minister Hugo de Jonge zei dat hij de motie niet kan en ook niet wil uitvoeren. De stemming over het wetsvoorstel heeft al plaatsgevonden en de Kamer kan de stemming niet met een motie herroepen, zei De Jonge.

De gemeente Echt-Susteren blijft zonder tegenbericht uit Den Haag uitgaan van 1 januari 2024 en is er ook klaar voor. In de raadsvergadering van december aanstaande worden de laatste benodigde raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd. De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan worden binnen vijf jaar aangeboden aan de raad, wat gezien de omvang van deze wet zo wettelijk is bepaald. De raadsconferentie kunt u hier terugkijken en/of u bekijkt de powerpoint.

Gezien de wettelijke termijnen kan er tijdens de zomerperiode een extra raadsvergadering nodig zijn voor aanvragen die onder het verzwaard adviesrecht vallen; dit geldt bij een afwijking van het Omgevingsplan.

De gemeenteraad heeft op 9 november het besluit genomen dat voor de volgende gevallen het college advies moet vragen:

 • Realisatie van meer dan 6 woningen in de kernen, behoudens inpandige herstructurering
 • Realisatie van meer dan 1 woning in het buitengebied
 • Verblijf recreatieve voorzieningen met > 30 slaapplaatsen of 10 kampeerplaatsen
 • Commerciële voorzieningen >750 m²
 • Ontwikkeling van kantoren >500 m² bvo
 • Ontwikkeling van bedrijventerreinen > 1.500 m² bvo
 • Ontwikkeling van zonneparken > 500 m²
 • MER plichtige activiteiten
 • Toevoegen/uitbreiden bebouwing in Natura 2000 gebied

Voor een afwijking van het omgevingsplan geldt de reguliere procedure: 8 weken. In de zomerperiode hebben we vaak met een periode van meer dan 10 weken.

Mogelijkheden:

 • Termijn verlengen met 6 weken
 • Uitgebreide procedure

Echter:

 • Op voorhand kan niet de uitgebreide procedure van toepassing worden verklaard;
 • Er moet een besluit worden genomen door het orgaan gemeenteraad;
 • De gemeenteraad dient ook een besluit te nemen indien zij af ziet van het geven van een advies;  
 • De gemeenteraad neemt een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning.

Vandaar dat de mogelijkheid bestaat om de raad op te roepen voor een extra raadsvergadering om binnen de 8 weken te kunnen blijven.

Het Omgevingsloket is de plek waar burgers vanaf 1 januari 2024 kunnen zien welke regels gelden voor een specifieke locatie en of zij een vergunning nodig hebben voor een activiteit.