De raadsconferentie werd live uitgezonden en opgenomen. U kunt de opname HIER terugkijken. De totale duur bedraagt 4 uur.

Gedurende drie kwartier spreken 3 belangengroepen-met-zorgen over hun bezwaren omtrent de plannen voor windmolens in Echt-Susteren.

Na een pauze komen, namens de gemeente, externe sprekers aan bod over de mogelijkheden om windenergie in Echt-Susteren op te wekken.

Telkens was er gelegenheid om verhelderende vragen te stellen. Discussies voeren en pleidooien houden was niet de bedoeling.

Onze conclusie na deze avond: er zijn twee "waarheden" die ver uit elkaar liggen. Objectief gezien kan er natuurlijk maar 1 waarheid zijn. We hopen dat de belangengroepen en de gemeente samen in overleg blijven over de te nemen stappen in de komende weken, maanden en mogelijk zelfs jaren.

Eerstvolgende besluitvorming behelst wel of niet verder onderzoek doen. Als een raadsmeerderheid besluit om door te gaan met onderzoek dan is het wachten op de uitkomsten waarna de raad een definitief besluit zal nemen.

Bezoek windpark in de gemeente Peel en Maas

Op zaterdag 15 april bezochten een aantal raadsleden, commissieleden Omgeving en wethouders het Windpark Egchelse Heide (website). We kregen uitvoerig uitleg en er was voldoende tijd voor vraag & antwoord.

Adrie van Oerle, directeur Windpark Eghelse Heide
Adrie van Oerle, directeur Windpark Egchelse Heide
Windmolens
Links 3 van de 5 windmolens van het windpark
windmolen
Windturbine WT2
bezoek windmolen
Bezoek aan windmolen