Raadsvergadering 1 juni 2017. Motie vreemd ad orde vd dag: Ondersteunen actie mensenketting tegen Tihange

Diverse Limburgse gemeenten ondersteunen de actie tegen Tihange: een mensenketting van 90 kilometer van Aken, via Maastricht en Luik naar Tihange. Die ondersteuning kan bestaan uit een klein bedrag of in natura. Maar ook een adhesiebetuiging van een college en raad is al een sterk signaal. GroenLinks Echt-Susteren probeerde zo'n ondersteuning los te peuteren maar helaas tevergeefs. Portefeuillehouder Jos Hessels ontraadde de motie en vond elektriciteit van een kerncentrale de best gemonitorde opwekking van energie.  

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:

 • op 25 juni 2017 een mensenketting wordt gemaakt van Tihange via Luik en Maastricht naar Aken;
 • de zorgen bij de raad van Echt-Susteren groot zijn gezien de unaniem aangenomen motie over Tihange op 18 februari 2016.

Overwegende dat:

 • deze actie internationaal wordt georganiseerd en gesteund;
 • het wenselijk is een signaal tegen het openhouden van de kerncentrale Tihange te ondersteunen;
 • ondersteuning van de actie op 25 juni een logisch vervolg is op de eerder aangenomen motie;
 • andere Limburgse gemeenteraden zoals Heerlen en Sittard-Geleen reeds pleitten voor sluiting van Tihange.

Verzoekt het college:

 • te bezien op welke wijze de gemeente Echt-Susteren in deze actie kan deelnemen c.q. faciliterend kan optreden;
 • te bezien welke actieve rol het college kan innemen in de maatschappelijke steun voor de sluiting van Tihange;
 • andere initiatieven voor het sluiten van Tihange (naar redelijkheid) te faciliteren en te steunen;
 • via een persbericht de steun van onze gemeente (raad en college) voor deze actie en het sluiten van Tihange bekend te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

De raad stemde tegen deze motie.

Stemming heeft bij handopsteken plaatsgevonden.

 • VOOR stemden raadslid Verheesen (Lijst Samenwerking) en de fracties DES en GroenLinks.
 • TEGEN stemden de fracties Lijst Samenwerking (excl. raadslid Verheesen), PNES en CDA.