Met drie hamerstukken en de telkens terugkerende Voortgangsinformatie als enige bespreekstuk onthield GL zich dit keer van inbreng. Uiteraard houden we de lijst 'Stand van zaken moties en toezeggingen' als onderdeel van de Voortgangsinformatie goed in de gaten. Drie onderwerpen op die lijst zijn voor ons van extra belang:

  1. motie vergroening van de Nieuwe Markt: deze zit nog steeds in de pijplijn. Een eerder plan werd door de raad te duur bevonden. Een nieuw plan houdt rekening met de kosten, zeker in tijden van de corona-pandemie.
  2. inventarisatie naar het functioneren van jongerenraden in andere gemeenten: ook dit zal het college uitvoeren en aan de raad rapporteren in het derde kwartaal van dit jaar.
  3. het realiseren van een kunstwerk tussen De Valk en het Ursulinenplein als sluitstuk van het Centrumplan Echt. Dit wordt meegenomen bij de herinrichting van de infrastructurele projecten uit het Programma Centrum Echt waardoor deze toezegging als zijnde afgehandeld kan worden beschouwd. Daarom wordt dit punt van de lijst afgevoerd anders blijft deze toezegging nog 2-3 jaar open staan.

Bij het agendapunt Voortgangsinformatie maakte burgemeester Hessels van de mogelijkheid gebruik om wat meer te vertellen over de huidige stand van zaken omtrent corona. Na een scherpe stijging vorige week, was er deze week een vergelijkbare daling te zien. Verklaringen voor deze bewegingen zijn er niet maar laten we hopen dat de daling zich nu doorzet. Verder kon hij melden dat de huisartsen volgende week beginnen met het vaccineren van de 63- en 64-jarigen in onze gemeente en de inwoners met een verhoogd risico. Tot slot sprak de burgemeester zijn complimenten uit naar de carnavalsverenigingen die - tegen hun natuur in - nu alles digitaal en op afstand organiseren en dit op een verrassend creatieve en geslaagde manier doen. Zodoende kunnen de liefhebbers thuis vanaf de bank toch nog een beetje vastelaovend meekrijgen, zonder bijeen te komen.