De 2e Bestuursrapportage is een document dat de stand van zaken t.a.v. de Begroting 2023 weergeeft. Aangezien het jaar bijna om is, betekent dit dat ongebruikte budgetten worden doorgeschoven naar 2024. Maar aangezien de rapportage een onderdeel is van het algehele brede beleid, kan een raadslid het over zowat alle onderwerpen hebben. Wij maakten daar gebruik van en onze focus lag op vermindering van restafval, specifieker het beperken van luiers in het restafval.

 

Voorzitter, 

We hebben het stuk goed gelezen. Heel helder geschreven, dank daarvoor. Een paar punten stemmen mij vrolijk, dat daar nog steeds budget voor is en wordt doorgeschoven. Bijvoorbeeld de vergroening van de Nieuwe Markt. Een vervolg op de vergroening van de gevel van het gemeentehuis wat GroenLinks in gang heeft gezet. En ook het kunstwerk bij De Valk, daar hebben wij ook ooit naar gevraagd en dat staat nog steeds in de planning.

We zien dat er een restantbudget windenergie is van €619.477,-. Mocht volgend jaar blijken dat we voor langere tijd het windmolenplan in de ijskast zetten dan zouden we dit bedrag kunnen inzetten voor de opslag van duurzaam opgewekte energie om zo het net te balanceren. Dat geef ik als tip mee voor het college.

Het Rijk strooit kwistig met geld om gemeenten te helpen op het gebied van duurzaamheid; we zien dat terug in de 2e Bestuursrapportage. Maar alle regelingen en SPUK’s – de specifieke uitkeringen - hebben betrekking op de energietransitie, denk aan het isoleren van woningen en het bekostigen van extra ambtenaren. Voor de bevordering van een circulaire economie strooit het Rijk, naar mijn weten, nog niet met geld. Voorzitter, u weet vast nog wel dat ik zelf een berekening maakte voor een eigen milieupark. Inmiddels is een modern milieupark verder geëvolueerd naar een circulair ambachtscentrum. Ten aanzien van afvalinzameling aan huis hebben onze inwoners al grote vorderingen gemaakt. Van ruim 200 kilo restafval per persoon is dat nu nog 86 kilo. Een financiële prikkel door inwoners per lediging te laten betalen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar daarmee belasten we jonge gezinnen met kinderen in de luiers wel iets meer, want luiers zorgen nu eenmaal voor een aanzienlijk volume in de afvalbak, in kilo’s praten we over gemiddeld 9,5 kilo per inwoner per jaar (zie pag. 5 van de sorteeranalyse). Dit hebben we voor de zekerheid nog eens nagevraagd bij De Afvalspiegel en dit blijkt zo te zijn. Vanavond vraag ik nadrukkelijk aandacht voor het verminderen van luiers in het restafval. Andere gemeenten laten zien dat dit al efficiënt en effectief kan. Ik vraag het college om hier ook eens dieper in te duiken. Laten we eens kijken naar succesvolle gemeentes op dit gebied. Ik las recent een artikel in het VNG-magazine over de gemeente Heerenveen, gewoon even als voorbeeld. Heerenveen heeft een subsidieregeling voor wasbare luiers. Dus niet alleen kijken naar gescheiden inzameling maar ook naar het voorkomen van luiers in het afval, dus preventie zoals men met wasbare luiers beoogt. Kan het college toezeggen om een breed onderzoek te doen naar succesvolle interventies om het aantal luiers in het restafval te verminderen? Ik verneem het graag. Mogelijk kan een positieve uitkomst dan nog worden meegenomen in het toekomstige beleidsplan.

Portefeuillehouder Meuwissen zegt toe dit te onderzoeken.

Hier kunt u de raadsvergadering terugkijken.