Raadsvergadering 19 februari 2020

Een raadsvergadering van 5 minuten zonder enige inbreng van GroenLinks. Toch enkele kleine opmerkingen.

 

Naast een serie hamerstukken was er tijdens deze raadsvergadering slechts één echt bespreekstuk: de Voortgangsinformatie.
Hierop stonden wel twee - aan GL gedane - toezeggingen als zijnde ‘afgehandeld’ en dat vond ons raadslid Thijs Wetemans prima:

1. Over de Lokale Lastenmeter heeft de raad een raadsinformatiebrief (RIB) ontvangen met uitleg. Dit dossier blijven we wel volgen voor het geval zich door ontwikkelingen nieuwe kansen voordoen.

2. En het inzaaien van langdurig braakliggende (gemeentelijke) bouwkavels met een bloemenmengsel staat in het Hoofdlijnenakkoord dus dit hoeft niet eeuwig op de Voortgangsinformatie te blijven staan. Gewoon af en toe het college hieraan herinneren.