Onze inbreng bij dit enige bespreekstuk:

Voorzitter, ik kan dit agendapunt kort maar krachtig afhandelen door te zeggen dat GroenLinks geen bedenkingen of wensen heeft ten aanzien van de voordracht van twee afgevaardigden vanuit ons college. Maar dan zou ik de achtergrond van de oprichting van de Stichting ‘Groenfonds Omgeving VDL Nedcar’ tekort doen. Er is de afgelopen jaren teveel gebeurd om hier niet even bij stil te staan.

Als gemeenteraad stonden we aan de zijlijn voor wat betreft besluitvorming over de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar. Dat besluit lag via een provinciaal inpassingsplan (PIP) bij Provinciale Staten. Wel kwam een delegatie van de provincie en Nedcar drie keer naar deze raadszaal waarvan de laatste keer op 2 juli 2020 om te luisteren naar de mening van de raad. Ik kan mij herinneren dat er destijds furieus werd gereageerd op de fooi van 3 ton dat in een leefbaarheidsfonds zou worden gestopt. Maar aanwezige gedeputeerde Dritty bleef stoïcijns en kwam helaas niet met méér geld over de brug.

De Groene Sporenwolf bleef ondertussen kritisch en bleef verzet tonen tegen de uitbreidingsplannen. Een belangrijk succes was de toekenning van de voorlopige voorziening, half oktober 2021. Hierdoor mocht een deel van het Sterrebos voorlopig niet gekapt worden en moest Nedcar wachten op een uitspraak van de Raad van State, want er diende nog een bodemprocedure. Aangezien De Groene Sporenwolf niet zeker was of de statuten voldoende basis vormden om als belanghebbende te worden gezien, ging ze in op een uitnodiging van vader en zoon Van der Leegte, die op hun beurt ook niet 100% zeker waren dat ze de bodemprocedure zouden winnen. Samen kwamen ze vlak vóór de uitspraak van de Raad van State tot de afspraak om een stichting te vormen, vooral om de directe omgeving van Nieuwstadt te vergroenen.

Voorzitter, ik heb hier de korte versie verteld maar had met gemak kunnen uitweiden over demonstraties en de bezetting van het Sterrebos maar dat is uitgebreid in de media geweest. Helaas werd een deel van het Sterrebos voor niets gekapt want nieuwe, grote opdrachtgevers hebben zich tot op vandaag nog niet gemeld bij Nedcar. Het beste wat dit drama dan toch nog heeft voortgebracht is de vorming van de Stichting ‘Groenfonds Omgeving VDL Nedcar’ waardoor de strijd van De Groene Sporenwolf niet voor niets is geweest. We hopen dat de voorrangsprojecten, die genoemd worden in het raadsvoorstel, met verve worden opgepakt en uitgevoerd zodat Nieuwstadt van een brede groene zone wordt voorzien. Misschien komen daar in de toekomst nog een geluidsscherm lang de N297 bij én een voetgangersbrug over de N297 zodat inwoners uit Nieuwstadt makkelijker kunnen gaan wandelen in het Limbrichterbos.

Voorzitter, ik sluit af met een vraag: langs de Haverterweg komt een voetpad en ik ben benieuwd of die helemaal tot aan het kruispunt bij Isenbruch wordt aangelegd. In januari vorig jaar hebben we met schriftelijke vragen die wens uitgesproken en misschien kan de portefeuillehouder ons daar inmiddels meer over vertellen.

Reactie: ja, het voetpad wordt tot aan Isenbruch aangelegd.