Raadsvergadering 21 februari 2019

De inbreng van GroenLinks tijdens de raadsvergadering van 21 februari beperkte zich tot de nieuwe afvalinzamelingsmethodiek die vanaf 1 januari 2020 ingaat. Net als de lokale energietransitie is het fors verminderen van het aantal kilo's restafval een speerpunt van ons in deze raadsperiode.

 

Hier leest u de volledige inbreng van onze fractievoorzitter Thijs Wetemans op het agendapunt Kaderstellende raadsnota 'Van afval naar grondstoffen'.

 

GroenLinks vindt dat bepaalde onderwerpen voortvarend door het college worden opgepakt. Na de Energievisie in december kunnen we ons nu al buigen over een plan om de afvalinzameling anders vorm te geven. Beide onderwerpen liggen GroenLinks nauw aan het hart vandaar dat we graag een compliment uitdelen aan de portefeuillehouder en zijn ambtenaren.

Zowel voor de energietransitie als voor de afvaltransitie heeft een Raadswerkgroep als klankbord gefungeerd, naast de raadsleden via twee raadsconferenties. Zelf mag ik deelnemen aan de raadswerkgroep Afval en ik moet bekennen dat ik in de eerste bijeenkomsten een hogere ambitie nastreefde dan de ambitie waar we ons vanavond over buigen. In het begin had ik namelijk de wens om meteen in één rigoureuze klap stappen te zetten naar nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar. Maar draagvlak onder de inwoners voor deze nieuwe methodiek is belangrijker dan de idealen van één enkele partij.

En ik verwacht dat we ruim voldoende draagvlak vinden voor het huidige plan waardoor er een grote kans van slagen is. De redenen om te rekenen op dat draagvlak zijn onder andere:

 • meer service voor de inwoners door de invoering van de PMD-zak en deze zakken tweewekelijks ophalen;
 • het wekelijks ophalen van GFT gedurende zes warme maanden;
 • goed scheiden gaat eindelijk lonen, iets wat de afgelopen 7 jaar niet het geval was;
 • we geven de burger dus een knop om aan te draaien, zodat die zelf de afvalstoffenheffing voor een deel kan beïnvloeden;
 • en al deze wijzigingen worden in overzichtelijke stappen uitgerold;
 • er komt dus geen extra kliko bij en méér afvalstromen dan nu het geval is, worden aan huis opgehaald;
 • kortom, volgens GroenLinks ziet dit plan er goed uit en zal de uiteindelijke stap richting de 30 kilo restafval per inwoner per jaar pas de échte uitdaging vormen.

Maar laten we hier maar eens mee beginnen.

Wel heb ik nog een aantal vragen en aandachtspunten:

 1. stel dat de voorraad Plastic Hero zakken in juni of juli op is, wordt de PMD-zak dan eerder ingevoerd? Deze zomer dus al.
 2. om bijplaatsingen bij ondergrondse containers tegen te gaan wordt ingezet op meer toezicht door boa’s en met mobiele camera’s. Graag vraag ik aandacht voor andere mogelijkheden als het aantal bijplaatsingen niet vermindert. Zo zijn er al diverse gemeenten die de ondergrondse containers laten bekleden met een kunstgrastapijtje met bloemen of een buxushaag. En dit schijnt enorm goed te werken en ook nog eens op een positieve manier.
 3. in de gemeenten Leudal en Maasgouw gaan steeds meer basisscholen afval scheiden in de klas en op het schoolplein. Dit kost die gemeenten geld maar je zou dit kunnen zien als een investering in een consequente opvoeding ten aanzien van afval scheiden, namelijk dat dit niet alleen thuis belangrijk is maar logischerwijs ook op school. Onze gemeente zou dit ook eens serieus kunnen bekijken. Mogelijk zijn die kosten te betalen uit de Zwerfafvalvergoeding van €1,19 per inwoner die de gemeente elk jaar kan aanvragen.
 4. in de gemeente Sittard-Geleen kunnen de inwoners gratis een aanhangwagen lenen om afval naar het milieupark te kunnen brengen. Ook dit idee kan de gemeente eens overwegen of op zijn minst bij onze zuiderburen vragen naar de ervaringen.
 5. ten aanzien van luiers kan de gemeente overwegen om bij de aangifte van een geboorte, meteen een doos met wasbare luiers aan de ouders mee te geven zodat ze dit kunnen uitproberen en wie weet, gaan ze er mee verder.
 6. tot slot zouden we eens kunnen bekijken of verenigingen, naast het inzamelen van oud papier, ook genegen zijn om textiel op te halen. En de gemeente moet goed controleren op het inzamelen van textiel via illegaal geplaatste containers her en der in onze gemeente want dat betekent dat we inkomsten mislopen.

Deze punten zal ik zelf ook noteren voor de eerstvolgende bijeenkomst van de raadswerkgroep. Als zevende punt had ik overigens nog de mogelijke deelname aan de landelijke Compostdag willen noemen maar die wens is al ingewilligd. Dus dat is heel mooi!