Raadsvergadering 25 april 2018

Tijdens de raadsvergadering van 25 april stonden slechts enkele hamerstukken en bespreekstukken op de agenda waarover geen enkele partij het nodig vond het woord te voeren. De belangrijkste agendapunten volgden eigenlijk pas daarna:

- Hoofdlijnenakkoord 2018-2022

- Benoeming en tijdsbestedingsnorm wethouders

- Toelating raadsleden

- Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter

 

Hoofdlijnenakkoord 2018-2022

De inbreng van GroenLinks:

"GroenLinks is een partij met veel idealen. Die idealen kun je koesteren. Nog mooier is natuurlijk als je ze kunt realiseren. GroenLinks kreeg de afgelopen weken de kans om een aantal speerpunten op de agenda te zetten: armoedebestrijding en schuldhulpverlening, deze raadsperiode geen nieuwe megastallen, meer groen voor meer biodiversiteit, aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, de realisatie van een Noord-Zuid fietssnelweg, een ander afvalsysteem om aan de landelijke doelstellingen te voldoen en werken aan de nodige energietransitie. Al deze speerpunten vinden we terug in het coalitieakkoord. We hebben er heel veel zin in om al deze punten te realiseren, samen met andere partijen. En we hopen dat dat op een respectvolle wijze zal gebeuren."

 

Benoeming en tijdsbestedingsnorm wethouders

- Peter Pustjens (CDA) 0,9 fte
- Geert Frische (CDA) 1,0 fte
- Peter Ruijten (PNES) 1,0 fte
- Hub Meeuwissen (PNES) 0,7 fte
- Marian Bruysten (DES) 0,7 fte

 

Toelating raadsleden

- Masha Verkoulen (CDA)
- Joop van Gellecom (PNES)
- Pierre Wagemans (DES)

 

Benoeming 1e en 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter

- 1e plv. raadsvoorzitter: Marjo van Helvert (CDA)

- 2e plv. raadsvoorzitter: Riny Hees (PNES)