Raadsvergadering 5 juli 2018

De raadsvergadering van 5 juli duurde lang (o.a. door diverse schorsingen) en verliep enigszins rommelig. De belangrijkste agendapunten betroffen de 'financiële punten' zonder de overige agendapunten minder belangrijk te vinden. Maar gesteld kan worden dat de Jaarrekening 2017, de 1e Bestuursrapportage 2018 en de Kadernota 2019 als een soort Algemene Beschouwingen verliep met uitstekende discussies. De inbreng van GroenLinks leest u hier.

"Uit de Jaarrekening 2017 blijkt dat we het vorige jaar afsluiten met een positief saldo van ruim anderhalf miljoen euro. Van dit bedrag wordt bijna 570.000 euro beschikbaar gesteld voor de integrale aanpak en huisvesting van statushouders. GroenLinks is zeer te spreken over deze pro-actieve aanpak van het college. Elke statushouder krijgt, na een assesment, een Persoonlijk Plan van Aanpak en krijgt daarna persoonlijke begeleiding. Het college steekt zijn nek uit met deze pilot en laat hiermee zijn sociale gezicht zien, onze complimenten daarvoor!

Dan over de vergroening van onze gemeente die ten goede zal komen aan de biodiversiteit. Het aantal insecten daalt de laatste jaren en GroenLinks vindt dat wat we lokaal kunnen doen, we niet moeten nalaten. Het college ziet dit ook in en heeft al wijzigingen doorgevoerd. We zien nu al dat er anders wordt gemaaid. Bermen worden vaak niet meer in zijn geheel gemaaid maar slechts een smalle strook langs de weg. Ook de maaihoogte is iets ruimer ingesteld, volgens ons. Heel goed dat het college deze makkelijke maatregelen meteen al vanaf dit voorjaar ter hand heeft genomen. Maar we zijn benieuwd of we nog meer acties kunnen verwachten waaruit blijkt dat het college nog meer rekening houdt met insecten en vogels. Kan de portefeuillehouder bijvoorbeeld uitleggen of er actie wordt ondernomen om omgeploegde bermen weer terug te vorderen zodat die ook ecologisch beheerd kunnen worden door de gemeente?

Ten aan zien van de noord-zuid snelfietsroute hebben we vernomen dat er eigenlijk nog maar één knelpunt is. Het betreft de oversteek van de rijksweg N276 ter hoogte van de Pissummerweg. Wat is de status met betrekking tot dit knelpunt? Het lijkt ons een lastige plek om een oversteek te realiseren gezien de ligging vlakbij de spoorwegovergang. Misschien is het een idee om de Pissummerweg door te trekken over het oude rangeerspoor waardoor de oversteek halverwege de overweg en het kruispunt bij Slek komt te liggen. Ook kan er aan een fietstunnel worden gedacht. We horen ook graag of de gemeente kosten voor haar rekening moet nemen ten aanzien van dit knelpunt in de snelfietsroute en of er dan geld voor gereserveerd kan of moet worden.

Verder vraag ik aandacht voor de Neerveldsweg tussen Nieuwstadt en Susteren. Het asfalt van de Neerveldsweg is in een zeer slechte staat. Deze autovrije weg is onderdeel van de knooppuntenroute maar op dit moment niet bepaald een visitekaartje voor toeristen en recreanten. In het verlengde van de Neerveldsweg ligt de Funkelweideweg die al niet veel beter is. Deze wegen worden veel gebruikt door schoolgaande jeugd, door wandelaars die een ommetje maken en door hardlopers. Kan de portefeuillehouder ons vertellen of deze twee wegen binnenkort aan de beurt zijn om opnieuw geasfalteerd te worden? En als dit niet het geval is, of deze wegen dan alsnog een hoge prioriteit kunnen krijgen in het Meerjarig Investeringsprogramma.

Omtrent de noodzakelijke energietransitie wil GroenLinks weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van zonneweides in onze gemeente. Tevens zijn we benieuwd naar de houding van het college ten aanzien van de windmolens op Holtum-Noord. Verder willen we weten of het college op de hoogte is van de wettelijke verplichting van bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Is het college bereid om bij de MER of de RUD te wijzen op het uitvoeren van controles op deze wettelijke verplichting en dat daar mogelijk ook geld voor gereserveerd moet worden? Kan de portefeuillehouder dit toezeggen?"

Onze fractievoorzitter wilde ook aandacht vragen voor De Valk maar heeft de volgende zinnen achterwege gelaten omdat De Valk nu wordt meegenomen in het centrumplan voor Echt: Tot slot vraag ik uw aandacht voor het complex De Valk, of wat er nog van over is van deze voormalige dakpannenfabriek. Welke acties staan op de rol om dit rijksmonument te behouden voor Echt? Kan de portefeuillehouder ons bijpraten over ontwikkelingen bij De Valk zelf en directe omgeving?

Een ambtelijk verslag van de vergadering vindt u terug op de website van de gemeente: https://echt-susteren.raadsinformatie.nl/document/6681699/1/e249f9b8-09a....