Raadswerkgroepen Duurzaamheid, Afval en Armoede uit de startblokken

Op 6 september kwam de raadswerkgroep (rwg) Duurzaamheid voor de eerste keer bijeen en op 13 september de rwg Afval. De rwg Armoede volgde op 17 september. Alle drie de onderwerpen betreffen speerpunten van GroenLinks in deze raadsperiode. We gaan mooie zaken realiseren!

 

Raadswerkgroep Duurzaamheid

De rwg Duurzaamheid kreeg al een concept voorgelegd dat moet leiden naar meer hernieuwbare opwek van energie én energiebesparing in Echt-Susteren. De titel van het document is Energievisie en uitvoeringsprogramma 2018-2022. Het is zeer te waarderen dat wethouder Meuwissen met zijn ambtenaren zo voortvarend te werk gaat: al vijf maanden na het tekenen van het coalitieprogramma kan er aan een document worden gesleuteld!

Leden van de rwg Duurzaamheid:

 • Voorzitter: Joop van Gellecom (PNES)
 • CDA: Masha Verkoulen
 • PNES: Marlies Denis
 • DES: Pierre Wagemans
 • PvdA: Lisa Wolters
 • GroenLinks: Max van de Laar

 

Raadswerkgroep Afval

De rwg Afval kwam op 13 september voor de eerste keer bijeen om o.a. een technisch voorzitter te benoemen: Eric Sol van GroenLinks-huize. Verder werd de rol besproken die we willen spelen. De gehele rwg Afval staat achter de ambitie om in 2020 naar <100 kilo huishoudelijk restafval te gaan per inwoner per jaar. En naar <30 kilo in 2025. Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw beurs want lastenverlichting is ook belangrijk.

Leden van de rwg Afval:

 • CDA: Joyce Berkers
 • PNES: Joop van Gellecom
 • DES: Dennis Veugelers
 • PvdA: Pieter van den Kerkhof
 • GroenLinks: Thijs Wetemans

 

Raadswerkgroep Armoede

De rwg Armoede kwam op 17 september voor de eerste keer bijeen om o.a. Marlies Koks (PvdA) als technisch voorzitter te benoemen. Verder werd ook hier de rol besproken die men wil spelen.

Leden van de rwg Armoede:

 • CDA: Ronald Housmans
 • PNES: Riny Hees
 • DES: Joep Verberkt
 • PvdA: Ron Geraets
 • GroenLinks: Frank Janssen

Alle raadswerkgroepen worden secretarieel bijgestaan door griffier Martijntje Hermans, samen met griffiemedewerkster Marloes Geurts.