Schriftelijke vragen Kosten vervangen rubberkorrels kunstgras

De afgelopen maanden is de veiligheid van rubberkorrels op kunstgrasvelden door diverse instanties onderzocht. De algemene voorzichtige conclusie is dat kankerverwekkende stoffen in dermate lage concentraties aanwezig zijn, dat de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar klein zijn. GroenLinks wil met deze brief geen paniek zaaien of de bestaande onderzoeken in twijfel trekken.

De GroenLinks fractie heeft wel de volgende vragen:

Vraag 1: Is het technisch mogelijk om de rubberkorrels te verwijderen en een risicovrij alternatief (bijvoorbeeld kurk of kokos) aan te brengen?

Vraag 2: Wat zijn – bij benadering- de kosten om de rubberkorrels op het kunstgrasveld van Suëstra te verwijderen en om een alternatief uit te strooien? Als de kosten bekend zijn, kan de gemeenteraad besluiten om hiervoor  budget vrij te maken. In de kosten moeten in ieder geval zitten: verwijderen én afvoeren van rubberkorrels, aanbrengen van een alternatief en een herkeuring van het veld, indien van toepassing.

Vraag 3: Indien de kosten bij vraag 2 onbekend zijn, is het college dan bereid om enkele offertes aan te vragen? Mocht het college dit niet wenselijk achten, wat zijn daarvan dan de redenen?

Vraag 4: Diverse officiële onderzoeken komen met een min of meer geruststellende uitkomst. Toch kan het college het voorzorgsbeginsel toepassen, zie toelichting. Hoe denkt het college over het toepassen van het voorzorgsbeginsel in het kader van de minimale, maar aanwezige gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op een sportveld?

Toelichting:

  • voorzorgsbeginsel: de overheid niet hoeft te wachten met het nemen van milieubeschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd.