De gemeente Echt-Susteren gebruikt de term zwerfafval voor al het afval dat in de openbare ruimte door de buitendienst en vrijwilligers wordt opgeruimd. Maar wat valt er allemaal onder dit begrip?

Nu we in onze gemeente een half jaar bezig zijn met het nieuwe inzamelingssysteem, stijgt de hoeveelheid zwerfafval. Vaak horen we dat dit zwerfafval in de natuur ligt maar is dat wel zo? Het containerbegrip 'zwerfafval' zoals het college van B&W dat hanteert bestaat uit:

1. bijplaatsingen: inwoners laten afval achter naast de ondergrondse containers dat dan moet worden opgeruimd door de buitendienst. Bijplaatsingen zijn ongewenst (!) maar dit is geen dump in de natuur.

2. afgekeurde PMD-zakken: inwoners weten niet wat er allemaal in de PMD-zak mag (of proberen het gewoon) met als gevolg een rode sticker en de zak blijft liggen. Als de zak via Fixi dan wordt aangemeld, haalt de buitendienst deze op en wordt dan meegeteld als zwerfafval. Afgekeurde PMD-zakken zijn ongewenst (!) en we hopen dat dit fenomeen afneemt - leerproces bij de inwoners - maar het is geen dump in de natuur, tenzij de zakken kapot gaan en troep wegwaait.

3. afval uit openbare prullenbakken en blikvangers: vaak consumentenverpakkingen en hondenpoepzakjes die in elk geval niet in de openbare ruimte of in de natuur liggen maar netjes in een bak zijn gegooid. Wordt echter wel meegeteld als 'zwerfafval'.

4. restafval uit textielcontainers: inwoners gooien helaas restafval in de textielcontainer. Ongewenst (!) maar geen dump in de natuur.

5. dumpingen: afval van hennepteelt, vuilniszakken, autobanden, huisraad, etc. dat de buitendienst na melding opruimt en écht onder dump valt. Ongewenst uiteraard!

6. zwerfafval: meestal het klein grut dat door de buitendienst én de vele, vele vrijwillige ZAPpers handmatig wordt verzameld. Dit afval ligt in de openbare ruimte / natuur en is ongewenst. Maar chapeau voor degenen die dit opruimen! Wilt u ook Zwerf-Afval-Pakker worden? Meld u dan aan via de Facebookgroep Echt-Susteren Zwerfafvalvrij of via info@echt-susteren.nl en u krijgt alle benodigde materialen. Volle groene zakken kunt u aanmelden via Fixi en dan haalt de buitendienst het op.

Voor elke oorsprong van bovengenoemde types 'zwerfafval' kun je een aanpak verzinnen maar uiteindelijk blijft dit allemaal GEDRAG en dat is maar heel moeilijk te veranderen. Het college is nu een half jaar bezig en ze leert en stuurt nog steeds bij. GroenLinks Echt-Susteren denkt graag mee en zal suggesties inbrengen.