Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018

Het centraal stembureau en het hoofdstembureau hebben de verkiezingsuitslag van 21 maart definitief vastgesteld. De zetelverdeling is als volgt:

  • Lijst Samenwerking 7
  • CDA 6
  • Partij Nieuw Echt-Susteren (PNES) 5
  • Democraten Echt-Susteren 3
  • GroenLinks 1
  • Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1

GroenLinks Echt-Susteren kon in elk van de 20 stemlokalen op méér stemmen rekenen dan in 2014. Het resultaat is 1.089 stemmen tegenover 599 in 2014 ofwel een stijging van maar liefst 82%! Helaas bleek dit aantal stemmen onvoldoende om voor een restzetel in aanmerking te komen waardoor we met 1 zetel in de raad blijven. Thijs Wetemans zal de benoeming aanvaarden en zal zich de komende vier jaar weer met een tomeloze energie inzetten voor onze gemeenschap, samen met een enthousiaste steunfractie.

TEGEN DE STEMMERS ZEGGEN WE: DANKJEWEL !

Alle details tot op kandidaatniveau en stemlokaal vindt u hier.