Van Afval naar Grondstof: minder restafval

Eindelijk gaan we echt werk maken van het terugdringen van het aantal kilo's restafval. De afgelopen jaren waren gericht op bewustwording maar dit leidde niet tot de gewenste gedragsverandering. Een andere manier van afvalinzameling is nu noodzakelijk.

 

Het college stelde een zgn. startnotitie op waarin in ieder geval wordt aangestuurd op <100 kilo restafval per inwoner per jaar, eind 2021. Gedurende het opstellen van deze nota is er continu overleg geweest met de raadswerkgroep Afval en met de raad via twee raadsconferenties. Op dit moment is elke burger (gemiddeld) nog goed voor iets meer dan 200 kilo restafval per jaar. Het verbranden van restafval wordt in de toekomst steeds duurder én is natuurlijk ook zonde: grondstoffen moeten we niet verbranden maar juist in de kringloop houden! Volgens planning zal het nieuwe inzamelingssysteem vanaf januari 2020 ingaan.

 

Startnotitie Van Afval naar Grondstoffen