De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. GroenLinks Echt-Susteren legt uit wat zij in 2019 met dat gemeenschapsgeld heeft gedaan.

De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren omtrent de fractieondersteuning vindt u via deze link:

Verordening fractieondersteuning 2018 

In 2018 werd door de raad een nieuwe verordening vastgesteld. Vanaf dat jaar geldt:

  • Fracties reserveren het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van hun bijdrage ter besteding door die fractie in volgende jaren.
  • De reserve is niet groter dan 100% van de bijdrage die de fractie in een kalenderjaar toekomt.

In 2018 werd ook het bedrag voor de fractieondersteuning gewijzigd:

  • De bijdrage bestaat uit een vast deel per fractie, zijnde een bedrag van €2.000 en een variabel deel voor elke fractie per raadszetel, zijnde een bedrag van €500.
  • Voor GL betekent dit een jaarlijkse financiële ondersteuning van €2.500.

Bovenstaande betekent dat GL in 2019 een bijdrage van €4.092,04 tot haar beschikking had: €2.500,00 (2019) plus €1.592,04 (ongebruikt in 2018). Aangezien de fractie dit bedrag niet geheel benutte - in 2019 werd €2.559,87 uitgegeven - wordt het restant €1.532,17 als 'reserve' doorgeschoven naar 2020.

Voor de specificatie verwijzen we naar het PDF-document dat u als bijlage in dit artikel vindt.