De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren omtrent de fractieondersteuning vindt u via deze link:

Verordening fractieondersteuning 2022

In deze verordening is onder andere het volgende vastgelegd:

  • Fracties reserveren het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van hun bijdrage ter besteding door die fractie in volgende jaren.
  • De reserve is niet groter dan 100% van de bijdrage die de fractie in een kalenderjaar toekomt.

In 2022 werd ook het bedrag voor de fractieondersteuning gewijzigd:

  • De bijdrage bestaat uit een vast deel per fractie, zijnde een bedrag van €2.000 en een variabel deel voor elke fractie per raadszetel, zijnde een bedrag van €750.
  • Voor GL betekent dit een jaarlijkse financiële ondersteuning van €2.750 (in 2022 was dit €2.687,50 aangezien de wijziging per 1 april 2022 inging).

Bovenstaande betekent dat GL in 2022 een bedrag van €4.153,28 tot haar beschikking had:

  • restant uit 2021: €1.465,78
  • plus nieuw 2022: €2.687,50 

Aangezien de fractie dit bedrag niet geheel benutte - in 2022 werd €2.590,13 uitgegeven - wordt het restant €1.563,15 meegenomen naar 2023.