Vragen art. 33 Aanpak achterstanden bij kinderen

Op 28 april lezen we in het artikel ‘Fors meer geld voor leerlingen’ in De Limburger dat veel Limburgse gemeenten kunnen rekenen op meer geld van het Rijk voor het aanpakken van achterstanden bij kinderen. We zijn benieuwd naar de effecten voor Echt-Susteren. Wij zijn van mening zijn dat achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium moeten worden aangepakt. Elk kind moet zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen in het onderwijs en daarmee ook later op de arbeidsmarkt.

Wij stellen de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van het besluit van minister Slob om geld voor de aanpak van achterstanden bij kinderen anders te verdelen?
  2. Is bij het college al bekend hoeveel euro’s Echt-Susteren de komende jaren meer of minder ontvangt naar aanleiding van dit besluit? In het betreffende krantenartikel worden al bedragen genoemd voor diverse gemeenten. Naar wij hebben begrepen is er overigens een overgangsperiode van drie jaar met als ingangsdatum 1 januari 2019.
  3. Wat is het huidige jaarlijkse bedrag dat Echt-Susteren tot en met 2018 ontvangt van het Rijk om achterstanden bij kinderen aan te pakken?
  4. Is dit geld in Echt-Susteren specifiek voor deze doelgroep geoormerkt? Zo nee, waarom niet?
  5. Op welke wijzen worden achterstanden bij kinderen in onze gemeente aangepakt?
  6. Indien vanaf 2019 meer of minder geld van het Rijk komt voor de aanpak van achterstanden bij kinderen, op welke inzet wilt u dan meer respectievelijk minder geld uitgeven?