Vragen art. 33 Analyse stofmonsters bij Grensmaasproject Illikhoven en Visserweert

De inwoners van Illikhoven en Visserweert uiten hun zorgen over mogelijke schadelijke stoffen in het stof dat in de lucht zweeft bij het Grensmaasproject. Uit krantenartikelen van 14 en 16 augustus (De Limburger, editie Sittard-Geleen) vernemen we dat de provincie geen metingen in het veld wil uitvoeren: ter plekke stofmonsters nemen en deze analyseren, is niet nodig volgens de provincie. De provincie baseert zich daarbij op adviezen van de GGD, theoretische modellen en eigen bodemmonsters. Wij kunnen geen begrip opbrengen voor deze starre houding van de provincie. Als je zorgen kunt wegnemen (of bevestigen) met fysieke metingen, moet je dat niet nalaten, volgens GroenLinks. We vragen ons af of het college van Echt-Susteren iets voor haar burgers kan en wil betekenen en stellen enkele vragen.

  1. Is het college op de hoogte van de zorgen bij onze inwoners om mogelijke schadelijke stoffen in de stofwolken bij Illikhoven en Visserweert, naar aanleiding van het Grensmaasproject?
  2. Is het college bereid om bij de provincie, met de nodige pressie en spoed, te vragen om stofmonsters te analyseren en daarmee op te komen voor haar burgers? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om zelf stofmonsters te laten analyseren? Zo nee, waarom niet? U kunt naderhand proberen de eventuele kosten te declareren bij de provincie, ons inziens.
  4. Welke andere mogelijkheden ziet het college om de overlast van stofwolken én de zorgen om schadelijke bestanddelen in die stofwolken bij de inwoners weg te nemen? Is het college bereid die eventuele andere mogelijkheden uit te voeren?

Het spreekt voor zich dat de gevraagde analyse door een gecertificeerde en onafhankelijke instantie wordt uitgevoerd zodat de uitkomsten onbetwistbaar zijn.