Eindelijk krijgen ook de circa 110 Nieuwstadtse huishoudens aan de westkant van de spoorlijn de kans om op glasvezel over te stappen. Ze hebben er lang op moeten wachten! Toch hebben we nog enkele vragen hierover. Ook stellen we vragen over het meten van de luchtkwaliteit in onze gemeente gezien de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar en de verbreding van de A2. Meten = weten waarbij we vooral benieuwd zijn naar fijnstof in PM2,5 en PM10.

 

Glasvezel:

In het recente verleden is in een groot deel van de kern Nieuwstadt glasvezel aangelegd. Helaas is toen het westelijke deel van Nieuwstadt (het deel ten westen van de spoorlijn) niet ‘verglaasd’. We hebben het over onder andere een deel van de Limbrichterstraat, Aan de Linde, Aan de Bogen, Kruisweide, Trichterweg en Sluisbeekweg. We schatten dat het 100 tot 110 huishoudens betreft die tot op heden verstoken zijn van een snelle, stabiele en daarmee toekomstbestendige dataverbinding. Tijdens het huidige thuiswerken en online lessen volgen nog belangrijker dan voorheen.

 

We stellen de volgende vragen aan het college:

1. Algemene vragen: om welke reden is destijds in dit deel van Nieuwstadt niet gelijk met de rest van de kern Nieuwstadt glasvezel aangelegd? Welke uiterste inspanningen heeft het college toen gedaan? Wat is de rol van de gemeente op het gebied van glasvezel

2. Inmiddels heeft het westelijke deel van Nieuwstadt post gekregen van Delta Fiber met de mogelijkheid om voor 3 februari 2021 de interesse in glasvezel kenbaar te maken. Bij deelname van 35% of meer zal glasvezel worden aangelegd, zo wordt beloofd.

Vraag 2a: Is het college op de hoogte dat inwoners bij ingave van hun postcode en huisnummer de melding krijgen dat glasvezel in hun straat niet beschikbaar is?

Vraag 2b: Is het college bereid om dit probleem met spoed op te nemen met Delta Fiber waarna het probleem hopelijk binnen enkele dagen wordt opgelost dan wel de inschrijfperiode wordt verlengd, inclusief communicatie hieromtrent? Sommige inwoners hebben teleurgesteld de post van Delta Fiber al bij het oud papier gegooid.

 

RIVM-meetpunt:

In onze zienswijze over het PIP (provinciaal inpassingsplan) spraken we de wens uit om een officieel RIVM-meetpunt op te richten in de directe nabijheid van Nieuwstadt gezien de uitbreiding van VDL Nedcar. De provincie reageerde afwijzend op deze wens: de luchtkwaliteit zou op dit moment aan alle normen voldoen en ook na de uitbreiding van VDL Nedcar zou er sprake blijven van een zeer ruime onderschrijding van de grenswaarden. Derhalve is een RIVM-meetpunt ‘niet zinvol’, aldus de provincie. GroenLinks Echt-Susteren is voorstander van meten = weten. Wij ontvangen namelijk zorgen uit de samenleving ten aanzien van het risico op een verslechterende luchtkwaliteit, mede door ontwikkelingen als de verbreding van de A2 en de uitbreiding van VDL Nedcar. “Een causale relatie tussen luchtverontreiniging en diverse gezondheidseffecten wordt ondersteund door een combinatie van epidemiologische en toxicologische studies”, lezen we in een artikel van de RIVM[1]. Een meetpunt kan uitkomst bieden om lokaal het fijnstof te meten om zodoende de zorgen te bevestigen dan wel weg te nemen. 

 

3. Op dit moment zijn, in zoverre wij weten, de twee dichtstbijzijnde meetpunten in Lindenheuvel (Geleen) en in Posterholt. Beiden zijn real-time te volgen via https://www.luchtmeetnet.nl. De gemeente Echt-Susteren heeft volgens ons geen meetpunt t.a.v. de luchtkwaliteit en dan specifiek fijnstof. Klopt dit?

4. Wat zijn de kosten voor een gemeente voor een RIVM-meetpunt dat minimaal fijnstof in PM2.5 en PM10 meet? Graag zien we een indicatie van de eenmalige en jaarlijkse kosten t.a.v. onderhoud, kalibratie en dergelijke.

5. Wil het college zich inspannen voor een RIVM-meetpunt voor in ieder geval fijnstof (PM2.5 en PM10) in onze gemeente? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

6. Indien de kosten van een RIVM-meetpunt een obstakel vormen, wil het college dan zogenaamde citizen science inzetten? In het kader van burgerparticipatie kunnen inwoners zelf meetwaarden verzamelen, onder toezicht van het RIVM. We verwijzen graag naar de website https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl. De gemeente kan de coördinerende rol op zich nemen en de kosten (ca. €30 per meetpunt) voor haar rekening nemen. Hoe staat het college tegenover dit idee: sympathiek of afwijzend? Het idee is enigszins vergelijkbaar met het coördineren en voorzien van materialen van de vele ZAPpers in onze gemeente. Ofwel gebruik maken van de aanwezige burgerkracht.

 

[1] https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-medische-milieukunde-luchtkwaliteit-e…