Vragen art. 33 Inzameling GFT

Uit de sorteerproef van restafval uit 2014 blijkt dat er bijna 50% aan GFT in het restafval zit. Indien deze situatie medio 2017 onveranderd is gebleven, baart dit GroenLinks zorgen. Organisch materiaal moet om diverse redenen zoveel als mogelijk apart worden ingezameld: het is grondstof voor compost of biogas en het zorgt voor veel gewicht door het hoge vochtgehalte en het is daardoor duur voor de gemeente (en dus voor haar inwoners gezien de kostendekkendheid) om te laten verbranden. Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek, stellen we de volgende vragen:

 1. Wat zijn de percentages GFT (onderverdeeld in de GF en T-fracties), papier, glas, textiel, PMD (onderverdeeld in plastic, metaal en drankkartons) en het overblijvende échte restafval die bekend zijn uit de twee meest recente sorteerproeven?
 2. Hoe vaak per jaar wordt een sorteerproef van restafval gedaan?
 3. Hoeveel huishoudens in Echt-Susteren hebben geen GFT-container(tje) en hebben hierdoor op dit moment geen mogelijkheid om GFT apart aan te bieden?
 4. Kunt u de aantallen uit vraag 3 uitsplitsen naar kern en, indien mogelijk, nog preciezer tot op wijkniveau?
 5. Wat is de reden of zijn de redenen dat deze huishoudens geen GFT-container hebben?
 6. Bent u bereid te onderzoeken of er in de bewuste wijken/straten tóch apart GFT ingezameld kan worden? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid om één of meerdere pilots uit te voeren in wijken waar GFT nog niet apart wordt ingezameld? Zo nee, waarom niet?
 8. Bent u bereid om álle huishoudens een brief te sturen met daarin de diverse mogelijkheden om thuis makkelijker/beter GFT te scheiden, wat er wel en niet in mag en het belang van aparte inzameling van GFT, eventueel gekoppeld aan de kabouter-campagne? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u bereid om, gratis of tegen gereduceerde kosten, een GF-bakje voor op het aanrecht aan te bieden aan huishoudens, inclusief enkele rollen met zakjes indien benodigd? Zo nee, waarom niet?
 10. Kunt u inmiddels de gevraagde gegevens uit onze brief van 24 december 2016 aanleveren? U beloofde deze gegevens na te sturen maar we hebben ze nog niet mogen ontvangen:
 • Hoeveel ton huishoudelijk restafval werd in 2016 opgehaald?
 • Hoeveel ton aan blik werd in 2016 ingezameld via de ondergrondse containers (de wijk-brengvoorzieningen)?
 • Hoeveel ton aan drankkartons werd in 2016 ingezameld via de ondergrondse containers (de wijk-brengvoorzieningen)?
 • Hoeveel ton kunststof werd in 2016 ingezameld via het Plastic Heroes-systeem?