Vragen art. 33 Kruispunt N276 bij Slek

Recentelijk vonden twee ongelukken met een fietser plaats op het kruispunt N276-Hoogstraat-Ruijtersweg bij Slek. Op 31 januari 2017 betrof het een dodelijk ongeluk en op 26 mei jl. werd weer een fietser geschept. We maken ons ernstig zorgen over de verkeersveiligheid voor fietsers op dit specifieke kruispunt en stellen de volgende vragen:

  1. Bent u recentelijk met de provincie in overleg om de verkeersveiligheid van dit kruispunt te verbeteren. Zo nee, waarom niet? Bent u bereidt om nu alsnog zo snel mogelijk in overleg te treden met de provincie over dit specifieke kruispunt?
  2. Zo ja, wat werd besloten tijdens het overleg?
  3. Op welke termijn wordt de maatregel uitgevoerd indien hiertoe besloten is?
  4. Wat kan en wil de gemeente op korte termijn zélf al realiseren?
  5. Wat kan de provincie op korte termijn realiseren, volgens het college?