Vragen art. 33 Onderzoek tekorten Jeugdzorg

Op 18 september 2017 kwam een onderzoek naar buiten van de NOS en Binnenlands Bestuur naar de tekorten die gemeenten op dit moment hebben ten aanzien van de Jeugdzorg: 60% van de Nederlandse gemeenten retourneerden een vragenlijst en de helft daarvan gaf aan dat het geld nu al op is. GroenLinks is benieuwd hoe de situatie in onze gemeente is. Dit onderzoek leidt bij ons tot vragen waarop wij graag antwoord krijgen.

  1. Heeft de gemeente Echt-Susteren deelgenomen aan dit onderzoek? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van de door Echt-Susteren aangeleverde gegevens. Zo nee, dan verzoeken wij U alsnog de vragenlijst van de NOS in te vullen en ons te doen toekomen zodat wij een adequate vergelijking kunnen maken tussen Echt-Susteren en de overige gemeentes.

Verder hebben wij  nog de volgende vragen:

  1. Kampt onze gemeente op dit moment met tekorten voor de uitvoering van de Jeugdzorg? Zo ja, hoeveel euro bedraagt het tekort én hoe gaat het college om met dit tekort?
  2. Ziet u een groeiende vraag naar Jeugdzorg? Zo ja, heeft u daar een verklaring voor?
  3. Is het college van plan wachttijden te laten oplopen of patiëntenstoppen in te voeren ?
  4. Is het college in gesprek met zorgaanbieders voor (strengere) afspraken?
  5. Is het college bezig met maatregelen om de groeiende vraag naar jeugdzorg terug te dringen, bijvoorbeeld door preventie?
  6. Voorziet u nu al financiële krapte voor het jaar 2018 t.a.v. de uitvoering van Jeugdzorg en past u daar de begroting nog op aan?

https://nos.nl/artikel/2193542-meer-kinderen-in-zware-jeugdzorg-maar-gel...