Vragen art. 33 Subsidieregister

Op 1 juli 2015 werd een motie van GroenLinks aangenomen met het verzoek aan het college om een openbaar en online toegankelijk subsidieregister te realiseren. Ons geduld wordt danig op de proef gesteld en begint nu op te raken. We stelden daarom de volgende schriftelijke vragen.

  1. Wat is de reden van het, tot op heden, niet uitvoeren van de betreffende motie? Kan het college bij benadering een streefdatum van de realisatie noemen?
  2. Indien u voorziet dat realisatie van het online subsidieregister nog 6 maanden uitblijft, willen we antwoord op de volgende vraag. Is het college bereid om een lijst van subsidieontvangers op de gemeentelijke website te plaatsen, inclusief het subsidiebedrag? Dus als apart item en makkelijk te vinden via de zoekwoorden subsidie, register en subsidieregister. Dit ter compensatie en overbrugging van de periode tot de realisatie van de online tool zoals verzocht in de motie.