Op 15 december 2022 lazen we een bericht van Omroep Flevoland over varkenshouder Straathof, bekend onder de bedrijsnamen Sebava, Knorpolder en Creil Exploitatie. Onze samenvatting van het bericht:

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland maakt het voornemen bekend om alle lopende vergunningaanvragen én reeds verleende vergunningen van Creil Exploitatie BV in te trekken. Reden is de vrees dat het bedrijf de vergunningen mede zou gebruiken om structureel langdurig strafbare feiten te plegen. Dit zou blijken uit een onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob.

Aangezien de betreffende ondernemer ook in Limburg (Koningsbosch) actief is, stelde Statenlid Mertens van GroenLinks Limburg eind 2022 schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Recent ontving de fractie de beantwoording. Uit de antwoorden blijkt dat GS niet het bevoegd gezag is en men verwijst door naar het college van Echt-Susteren. GS Limburg schrijft letterlijk: Wij zullen gemeente Echt-Susteren informeren over het voornemen van GS Flevoland en in overweging meegeven om bij deze varkenshouder eveneens een Bibob-toets uit te laten voeren.

We stellen de volgende vragen:

Vraag 1: Heeft GS het college inmiddels geïnformeerd t.a.v. de overweging om bij deze varkenshouder eveneens een Bibob-toets uit te laten voeren?

Vraag 2: Is het college bereid om een Bibob-toets uit te laten voeren bij de betreffende varkenshouder, gezien de bevindingen van het Landelijk Bureau Bibob in Flevoland bij dezelfde varkenshouder? Zo nee, waarom niet?