We waren zeer actief voor u in de raadsperiode 2014 - 2018

Als eenmansfractie in de oppositie hebben we geknokt en gewerkt voor u, voor onze groene omgeving en voor een sociale en veilige gemeenschap. We hebben het eens op een rijtje gezet om verantwoording af te leggen aan u als onze achterban. 

Gebruikte afkortingen:

SV = schriftelijke vragen

MV = motie vreemd

M = motie

A = amendement

 • 20 feb 2018: 2e overleg met stakeholders over popmuziek in EchtSusteren.
 • 25 jan 2018: 1e overleg met stakeholders over popmuziek in EchtSusteren.
 • 19 dec 2017: SV Controle agrarische vergunningaanvragen.
 • 14 dec 2017: MV Deelname aan Statiegeldalliantie (ingetrokken na toezegging).
 • 13 dec 2017: SV Armoedebeleid en Raadswerkgroep Armoede.
 • 12 dec 2017: SV Bedrijven waterklaar?
 • 11 dec 2017 SV Brandveiligheid en blusvoorziening megastal Straathof.
 • 8 dec 2017: SV Bomenkap aan de Kampweg, Nieuwstadt.
 • 4 dec 2017: SV Plastic op akkers.
 • 8 nov 2017: M Plan van Aanpak Leegloop winkelcentrum Susteren (ingetrokken na toezegging).
 • 8 nov 2017: M Inzaaien braakliggende bouwkavels (verworpen).
 • 8 nov 2017: M Geen rubbergranulaat meer op toekomstige kunstgrasvelden (verworpen).
 • 8 nov 2017: M Integraal PGB invoeren (verworpen).
 • 8 nov 2017: M Gelukspas invoeren (verworpen).
 • 8 nov 2017: A Subsidie Kledingbank wijzigen naar betaling per kledingpakket (verworpen).
 • 11 okt 2017: SV Windmolens HoltumNoord.
 • 3 okt 2017: SV Regenboogvlag hijsen tijdens Coming Out Day.
 • 28 sept 2017: MV Tegen verhoging vergoeding commissarissen OML (aangenomen!).
 • 25 sept 2017: SV Lozingen op het oppervlaktewater.
 • 25 sept 2017: SV Integratie vluchtelingen AZC Echt.
 • 18 sept 2017: SV Kampt EchtSusteren met tekorten Jeugdzorg.
 • 16 sept 2017: SV Beleid antiradicalisering in Echt-Susteren.
 • 22 aug 2017: SV Kinderarmoede in EchtSusteren.
 • 16 aug 2017: SV Stofoverlast Grensmaasproject in Illikhoven en Visserweert.
 • 24 juli 2017: Actie: Voorbeeldzienswijze tegen megastal Maria-Hoop.
 • 19 juli 2017: SV Diverse vragen over inzameling van huishoudelijk afval.
 • 18 juli 2017: SV Bevorderen persoonlijker contact wijkagenten (deels gehonoreerd!).
 • 15 juli 2017: SV Leefbaarheidskansenkaart Nieuwstadt.
 • 13 juli 2017: A Begrotingsoverschot €1,4 miljoen reserveren voor Gelukspas (verworpen).
 • 1 juni 2017: MV Ondersteunen actie mensenketting Tihange (verworpen).
 • 29 mei 2017: SV Veiligheid kruispunt K1 bij Nieuwstadt.
 • 29 mei 2017: SV Veiligheid kruispunt N276 bij Slek.
 • 19 mei 2017: SV Aanleg kunstgrasveld met rubbergranulaat bij EVV.
 • 19 mei 2017: SV Inzameling GFT.
 • 7 mei 2017: SV Overlast HoltumNoord in Baakhoven.
 • 26 maart 2017: SV Bomenkap Bandertlaan en omgeving, Echt.
 • 7 maart 2017: SV Kosten vervangen rubberkorrels kunstgrasvelden.
 • 7 maart 2017: SV Inzaaien van braakliggende bouwkavels.
 • 22 feb 2017: M Vierpuntsaansluiting N297 – Nieuwstadt (na toezegging ingetrokken).
 • 25 jan 2017: SV Vervolgvragen Inzameling huishoudelijk afval.
 • 24 jan 2017: Bijeenkomst van burgers om een energiecoöperatie op te zetten als voortvloeisel uit Raadswerkgroep DMVO, op initiatief van GroenLinks!
 • 22 jan 2017: Actie: Organiseren van cursus Blik op de Raad.
 • 6 jan 2017: SV Inrichten van vuurwerkvrije zones.
 • 24 dec 2016: SV Afvalinzameling huishoudelijk afval.
 • 24 dec 2016: SV Afsluiten van Stroom en gas bij woning met minderjarige kinderen.
 • 14 dec 2016: MV Onderzoek wijziging afvalinzamelingssysteem (gehonoreerd!).
 • 2 nov 2016: M Snellere huisvesting statushouders (gehonoreerd!).
 • 22 sept 2016: MV Windmolens HoltumNoord (verworpen).
 • 6 juli 2016: A Uitbreiding Landgoed Hommelheide buiten proportie (verworpen).
 • 6 juli 2016: MV WSWsubsidie Westrom (verworpen).
 • 6 juli 2016: SV Ballonoplatingen.
 • 19 mei 2016: SV Handhaving Reclamebeleid.
 • 17 april 2016: SV Verduidelijking Jeugdzorgbeleid.
 • 17 april 2016: M Verduurzaming doelgroepenvervoer (verworpen).
 • 18 feb 2016: MV Verbetering samenwerking inzake veiligheid kerncentrale Tihange (aangenomen!).
 • 4 feb 2016: SV Overlast hondenpoep.
 • 3 feb 2016: SV Ontwikkeling Hof van Witham Nieuwstadt na faillissement Vd Looy.
 • 17 dec 2015: Raadslid Jos Janssen nam in 2015 deel aan raadswerkgroep Beleid en Budgetcyclus.
 • 16 dec 2015: MV Indienen zienswijze snelheidsverhoging A2 (aangenomen!).
 • 26 nov 2015: SV Vervolgvragen Nedvangvergoeding ter bestrijding zwerfafval.
 • 9 nov 2015: SV Pand Houtstraat 48, Pey.
 • 17 okt 2015: SV Regenboogvlag hijsen tijdens Coming Out Day.
 • 4 nov 2015: M Beheerplan gebouwen: meer investering in verduurzaming (verworpen).
 • 22 okt 2015: Actie: Discussieavond over herbestemming van monumentaal erfgoed.
 • 10 sept 2015: SV Bestrijding kinderarmoede.
 • 3 sept 2015: Raadsconferentie DMVO op initiatief van GroenLinks!
 • 16 aug 2015: Zomerwandeling met gids Benoît Locht door Echt en de Doort.
 • 1 juli 2015: M Openbaar en online toegankelijk subsidieregister (aangenomen!).
 • 1 juli 2015: A Bedrag van €50.000 uit overschot 2014 van €1.272.634 besteden aan Onderzoek Duurzaamheidsmaatregelen (verworpen).
 • 28 maart 2015: Actie: GL neemt deel aan Landelijke Opschoondag 2015.
 • 2 maart 2015: SV Besteding Nedvangvergoeding aan bestrijden zwerfafval.
 • 11 feb 2015: SV Afzien van innen eigen bijdrage Jeugdzorg.
 • 29 jan 2015: A Uitbreiding van Hommelheide van de lijst Speerpuntprojecten Structuurvisie (verworpen).
 • 12 jan 2015: SV Deelname van EchtSusteren aan Schone Maas (gehonoreerd!).
 • 7 jan 2015: Raadswerkgroep DMVO (Duurzaam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van start op initiatief van GroenLinks! Jos Janssen voorzitter! Een unicum.
 • 17 dec 2014: M Betere ondersteuning van buurtpreventieteams (verworpen).
 • 6 nov 2014: A Een bedrag van €771.400 niet vanuit reserve naar ‘Wegen’ maar naar een Reserve duurzame energie (verworpen).
 • 6 nov 2014: M Norm voor minimabeleid verhogen van 110% naar 120% (verworpen).
 • 29 okt 2014: M Aanstelling ombudsman WMO (verworpen).
 • 28 okt 2014: SV Doorgifte lokale omroep via Interactieve TV.
 • 25 okt 2014: SV Afschaffing vergoedingen uit procesverbalen.
 • 2 okt 2014: A mbt Uitgangspuntennotitie Participatiewet; agendapunt behandelen in dec. (verworpen).
 • 2 okt 2014: A mbt Nota Lokaal Gezondheidsbeleid; meer voorlichting (verworpen).
 • 21 sept 2014: Actie: GL neemt deel aan Keep it Clean Day.
 • 6 sept 2014: SV Meer laadpalen nodig in EchtSusteren (gehonoreerd!).
 • 30 aug 2014: SV Risico van lozing drugsafval in gieropslagplaatsen.
 • 26 aug 2014: Raadslid Jos Janssen neemt zitting in Rekenkamercommissie.
 • 12 aug 2014: Actie: start petitie voor behoud voormalige huishoudschool (tevergeefs).
 • 27 juni 2014: MV Ruimhartiger kinderpardon (verworpen).
 • 11 mei 2014: Actie: GL neemt deel aan European CleanUp Day.
 • 22 maart 2014: SV Ontbreken van prullenbakken bij zitbanken in openbare ruimte.