Dat we serieus rekening moeten houden met windturbines in onze gemeente Echt-Susteren staat voor GroenLinks als een paal boven water. We hebben een dusdanig grote opgave te realiseren die we met alleen zonnepanelen nooit kunnen behalen, tenzij we honderden hectare willen opofferen voor zonneweides.

Beide ontwikkelingen, zonneweides en windmolens, moeten zorgvuldig worden voorbereid en met voldoende draagvlak van de omgeving tot stand komen. Naast de hernieuwbare energie is met windturbines ook nog een financieel rendement te behalen die ten gunste komt van de gemeenschap ALS de gemeente Echt-Susteren zelf eigenaar is van de windmolens. In feite blijven we dan zelf baas over de inkomsten tegenover het wegvloeien van winsten naar een groot energieconcern met het hoofdkantoor in Parijs, bijvoorbeeld.

Of zélf ontwikkelen en exploiteren haalbaar is heeft het college uitgezocht en dit blijkt het geval te zijn. De raad heeft het laatste woord: tijdens de raadsvergadering van 8 oktober zal de raad stemmen over het vrijmaken van €440.000 om de eerste stap van de route te bewandelen naar eigen ontwikkeling en beheer; de zogenaamde routekaart. Tijdens het afleggen van die route zal de raad nog op diverse momenten beslissen over het wel of niet doorgaan op de ingeslagen weg óf dat er een andere weg moet worden genomen.

Als bijlagen vindt u de powerpointpresentatie zoals de raad die kreeg. Tevens hebben we de raadsinformatiebrief van juni 2020 toegevoegd waarin u een VIDEO aantreft over de routekaart windenergie. Hierin wordt u met begrijpelijk beeld en spraak in een half uur bijgepraat over dit thema.