Onze zienswijze op het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Uitbreiding VDL Nedcar is vooral gericht aan de Statenleden. Zij kunnen de besluitvorming uitstellen óf moties indienen als de stemming niet wordt uitgesteld.

 

Samenvatting en actiepunten:

  1. Toekomstvisie van geldschietende overheden op mobiliteit en automotive ontbreekt:

Actie PS: door een onafhankelijk en gerenommeerd bureau een toekomstvisie op mobiliteit in het algemeen, en de gevolgen voor de automotive in het bijzonder, laten opstellen alvorens 50+ miljoen euro gemeenschapsgeld te spenderen. Tot die tijd de besluitvorming opschorten.

  1. MKBA voor deze uitbreiding van VDL Nedcar ontbreekt:

Actie PS: door een onafhankelijk en gerenommeerd bureau een MKBA laten opstellen. Tot die tijd de besluitvorming opschorten.

  1. Uitleg van gebruikte afkortingen ontbreekt:

Actie PS: rapporten laten herschrijven met uitleg van gebruikte afkortingen. Tot die tijd de besluitvorming opschorten.

  1. Uitvoeringsschema van gegroepeerde PIO-wensen omwonenden ontbreekt:

Actie PS: uitvoeringsschema PIO-wensen bewonersgroepen laten opstellen met een groepering in

  1. Wat op korte termijn uitvoerbaar is
  2. Wat iets langer gaat duren
  3. En wat te wensen blijft voor de lange termijn

Tot die tijd de besluitvorming opschorten.

 

Moties voor het geval de besluitvorming niet wordt opgeschort:

  1. Onvoldoende aandacht voor duurzaamheid:

Motie: binnen een jaar zonnepanelen op de nieuwe fabriekshallen.

Motie: bomen die moeten wijken voor toekomstige fabrieksuitbreiding pas kappen als tweede opdrachtgever heeft getekend.

Motie: het hele terrein van VDL Nedcar (incl. IPS) afbakenen als milieuzone zoals de Maasvlakte.

Motie: officieel RIVM-meetpunt tussen VDL Nedcar en de kern Nieuwstadt.

 

  1. Algemene kijk op dit dossier met opmerkingen en aandachtspunten:

Motie: wandel- en fietsbrug over N297 realiseren tussen Nieuwstadt en Limbrichterbos.

Motie: vierpuntsaansluiting N297 realiseren tussen Nieuwstadt en Sittard ter hoogte van de Nusterweg.

Motie: tweerichtingenfietspad aan de oostzijde van de N276 tussen Susteren en Sittard.

 

We hebben onze zienswijze als PDF toegevoegd aan dit artikel.