Aandacht

Alles wat je aandacht geeft, groeit. GroenLinks beseft terdege dat onze samenleving steeds zwaarder rust op vrijwilligers en mantelzorgers terwijl die steeds moeilijker te vinden zijn. We moeten zeer zuinig zijn op de mensen die meehelpen om laagdrempelige zorg dicht bij huis mogelijk te maken.

Van baby tot hoogbejaard, gezond of lichamelijk beperkt: niemand wordt vergeten in onze gemeente. Iedereen heeft recht op goede zorg, niemand hoeft eenzaam te zijn. Bij meerdere pgb’s in één huishouden moeten deze samengevoegd kunnen worden tot een integraal pgb (I-PGB). Ook aandacht voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers zodat zij niet overvraagd raken. Respijtzorg pro-actief aanbieden zodat de mantelzorger ook eens tijd voor zichzelf heeft.