De afgelopen raadsperiode hebben we veel tijd verloren door niet in te grijpen in het alsmaar stijgende aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. De komende raadsperiode gaan we wél ingrijpen. GroenLinks is van mening dat slechts kleine aanpassingen aan het huidige systeem onvoldoende zullen zijn om in 2020 het doel van 100 kilo (of minder) restafval per inwoner per jaar te realiseren. Het nieuwe systeem moet tevens geschikt zijn om 30 kilo (of minder) restafval in 2025 te behalen.