Huishoudelijk afval

Afval scheiden is grondstoffen besparen én geld besparen. Gemiddeld gezien scheiden de inwoners van Echt-Susteren onvoldoende hun huishoudelijk afval waardoor er teveel als restafval aan de straat wordt gezet. Het huidige systeem stimuleert mensen te weinig om te scheiden. De noodzaak, de landelijke doelen en het - in feite - verbranden van geld zijn niet duidelijk.

De afgelopen raadsperiode hebben we veel tijd verloren door niet in te grijpen in het alsmaar stijgende aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar. De komende raadsperiode gaan we wél ingrijpen. GroenLinks is van mening dat slechts kleine aanpassingen aan het huidige systeem onvoldoende zullen zijn om in 2020 het doel van 100 kilo (of minder) restafval per inwoner per jaar te realiseren. Het nieuwe systeem moet tevens geschikt zijn om 30 kilo (of minder) restafval in 2025 te behalen.